Ob pripravi na snemanje reportaže o Moškem pevskem zboru Papirničar Jagnjenica, ki bo v ponedeljkovi oddaji Radeški utrinki, je nastalo besedilo, ki zajema bistvene poudarke iz delovanja zbora v celotnem 50-letnem obdobju. Ker zaradi časovne stiske ni bilo možno iti čez celotno vsebino, besedilo, ki orisuje razvoj našega domačega moškega pevskega zbora, objavljamo na Radeškem utripu.

Takole so v MoPZ Papirničar Jagnjenica strnili pomembne mejnike in dejstva ob njihovem "abrahamu":

Začetki in vodstvo

1970 - Ustanovitev zbora
Dolgoletna želja mož in fantov z Jagnjenice in Svibnega po organiziranem petju v njihovem domačem okolju je prinesla tudi rezultate. Leta 1970 so tako sovpadle določene okoliščine, ki so privedle do ustanovitve zbora na Jagnjenici. Skladno z novimi državnimi predpisi se je zbor uradno registriral kot društvo v letu 1998.

Dosedanji zborovodje:
•    Adolf Dragar do 1985
•    Taja Balog do 1990
•    Od leta 1990 dalje Rosana Jakšič. V delo zbora so v tem času vpeti tudi njeni družinski člani: Dejan, kot nadomestni zborovodja, v času naraščaja v družini Jakšič, korepetitor, ki zbor pogosto spremlja na klavirju, ter komponist, ki je za zbor priredil že več zimzelenih skladb. Dominik v najbolj kočljivih situacijah priskoči na pomoč kot drugi basist, Regina pa je večkrat pomagala pri pripravi veznega teksta, pri povezovanju nastopov ter pripravi in izvedbi prezentacij na platnu ob nastopih.

Dosedanji predsedniki:
•    Jože Petauer
•    Alojz Starina
•    Franci Medved
•    Boris Bervar
•    Ivan Gorenjec

1976 - Takratna Tovarna dokumentnega in kartnega papirja je prevzela pokroviteljstvo nad zborom in s tem zagotovila tudi trdnejšo finančno podporo delovanju zbora. Od takrat naprej se zbor imenuje MoPZ Papirničar Jagnjenica. Žal zadnja leta s sedanjim podjetjem Radeče Papir Nova d.o.o. ne najdemo več skupnega interesa za nadaljevanje sodelovanja, ki bi društvu zagotovilo stabilnejšo finančno osnovo za uspešnejše delo. Zato se vedno pogosteje srečujemo s finančnimi težavami. Kot primer: zadnja leta zgolj popolnjujemo manjkajoča oblačila pevcev, s čimer postajamo vedno bolj neenotni, na kompletno zamenjavo koncertnih oblačil in oblačil za druge priložnostne nastope pa si ne upamo niti pomisliti. Glede na to, da še vedno vztrajamo pri imenu Papirničar, upamo, da se bo tudi tu v prihodnje obrnilo na bolje. Sicer pa iskrena hvala tistim delavcem Muflona, ki še danes odvajajo del svoje plače za potrebe našega delovanja.

1999 – Turneja z recitalom Slomšek med nami, ki ga je oblikoval, režiral in povezoval Milan Gorišek, zbor pa je zapel številne priredbe Slomškovih pesmi. Nastopili smo v Radečah, Gabrovki, Podkumu, Dramljah, Sedražu in na Jagnjenici. Na orglah jih je spremljal Andrej Sotlar.

2001 in 2002 – Priprava, snemaje ter izdaja zgoščenke in kasete Stoji v planini vas. Pri tem projektu je glavno vlogo prevzel takratni zborovodja Dejan Jakšič, ki je zbor pripravil na snemanje, organiziral snemanje v dvorani PORP v Radečah, se dogovoril s snemalnim studiom za snemanje in obdelavo ter pripravo matrice ter nato za samo izdelavo CD-jev in kaset.

2003 – Organizacija in izvedba prvega tradicionalnega letnega Srečanja pevskih zborov in vokalnih skupin, v začetku smo ga imenovali Srečanje pevskih prijateljev. Na srečanju so se skozi vsa dosedanja leta poleg našega zbora predstavili številni gostujoči zbori in vokalne skupine; med njimi smo gostili tudi Slovenski oktet. Nastopil pa je tudi zbor, ki se je ustanovil posebej za to priložnost, to je Mešani pevski zbor iz Radeč, ki smo ga gostili leta 2019 v okviru Pe(i)vske turneje. V letih 2018 in 2019 smo v okviru srečanja in v pričakovanju 50-letnice delovanja zbora pripravili pevsko scenski prireditvi Pe(i)vska vaja in Pe(i)vska turneja, ki sta bili s strani občinstva izredno lepo sprejeti. V letu 2020 smo se nameravali predstaviti še s tretjim delom t.i. trilogije pod naslovom Pe(i)vska obletnica, s katero smo želeli proslaviti 50-letnico našega delovanja. Žal nam je epidemija korona virusa to preprečila. Bojimo se, da nam prireditev ne bo uspela niti letos, saj se epidemiološke razmere ponovno slabšajo.

2009, 2010 – Sodelovanje v gledališkem spektaklu Rokovnjači v organizaciji Gledališkega društva Radeče in v režiji Bojana Sumraka. Nastopili smo skupaj z Godalnim orkestrom Strunikat Radeče, Folklorno skupino Brusači ter člani Gledališkega društva in Otroško gledališko skupino Drejčki. (Radeče, Svibno)

2016 – Prejem priznanja za 40. udeležbo na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Prva leta delovanja zbora smo bili redni gostje Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in smo praktično bili tam že 40-krat. Kasneje je naša vnema, zaradi nekoliko nam nerazumljivih zahtev s strani organizatorja, nekoliko popustila. Zato nekaj let na taboru nismo sodelovali. Po mnenju organizatorjev, zato tudi nismo bili upravičeni do priznanja za 40 nastopov na reviji. Da ne bi ostali brez tako pomembne lovorike, smo se nato leta 2016 odločili, da na taboru ponovno sodelujemo in priznanje je končno prišlo v naše roke.

2019 – Prenova stare šole na Jagnjenici, v okviru katere je MoPZ Papirničar prejel svoj nov prostor za vaje, hkrati pa ta prostor služi tudi za hrambo bogatega notnega in ostalega zborovskega gradiva (priznanja, plakete, slike ter celotno dokumentarno gradivo). S tem je zbor po dolgoletnem pričakovanju končno pridobil idealne pogoje za svoje delovanje. Iskrena hvala vsem, ki so prenovo vodili ali pri njej sodelovali.2020 – Na slavnostni seji občinskega sveta Občine Radeče sta na predlog UO MoPZ Papirničar prejela Županovo priznanje dva ustanovna člana MoPZ Papirničar Jagnjenica Janez Zahrastnik in Martin Pernišek. Martin Pernišek, ki je lani praznoval tudi svoj okrogli jubilej, 80-letnico,  pri zboru vztraja še danes, Janez Zahrastnik, ki je v letu 2019 dopolnil 90 let, pa je z nami pel še na otvoritvi prenovljene šole na Jagnjenici, jeseni leta 2019, ter nato še decembra 2019, ko je slavil svoj osebni praznik, in smo mu ob tej priložnosti prišli čestitat. Kasneje mu zdravstvene težave sodelovanja z zborom niso več dovoljevale. Obema za prejeti visoki občinski priznanji iskreno čestitamo in jima želimo obilo trdnega zdravja ter še mnogo pevskih užitkov. Iskrena hvala tudi Občini Radeče, ki je prisluhnila naši pobudi in s tem dokazala, da se zaveda, kako pomembna je kvaliteta petja, vztrajnost, odgovornost, požrtvovalnost, tovarištvo ter zgled, ki ga ta dva pevca dajeta mlajšim rodovom.

Zbor se domačemu občinstvu predstavlja z rednimi letnimi koncerti, božično novoletnimi koncerti, prireditvami v okviru Srečanja pevskih zborov in vokalnih skupin, jubilejnimi koncerti, ki jih organiziramo vsako 5. obletnico. Poleg tega pa sodelujemo na številnih drugih prireditvah v lastni organizaciji ali v organizaciji drugih društev ali ustanov na področju občine Radeče.
Nastopili smo tudi na Koncertu iz naših krajev v Športni dvorani v Radečah.

Pogosto smo sodelovali tudi na prireditvah podjetja Radeče papir, ko je le-ta še finančno podpiral naše delovanje in smo imeli z njim sklenjeno večletno sponzorsko pogodbo. Peli smo ob praznovanju dneva žena, ob pomembnih obletnicah ter ob pomembnih pridobitvah podjetja.

Pojemo tudi na raznih dogodkih, ki se nanašajo na naše člane ali njihove bližnje sorodnike (fantovščine, poroke, rojstvo otrok, rojstni dnevi, …, žal, tudi pogrebi). Večkrat zapojemo tudi na srebrnih, zlatih ali bisernih porokah občanov občine Radeče.

MoPZ Papirničar Jagnjenica odprt za sodelovanje

Sodelovanja z drugimi društvi in organizacijami ni nikdar manjkalo in ga tudi dandanes ne manjka:

 • KS Jagnjenica
 • KS Svibno
 • PGD Jagnjenica
 • PGD Svibno
 • Društvo kmečkih žena Arnika
 • Glasbena šola Laško - Radeče
 • PORP
 • Mažorete Radeče
 • VIS Sv. Peter Radeče
 • Strunikat Radeče
 • Gledališko društvo Radeče
 • Prosvetno društvo Vrhovo
 • Planinsko društvo Radeče
 • Društvo upokojencev Radeče
 • Društvo izgnancev Radeče
 • Društvo invalidov Radeče
 • Čebelarsko društvo Radeče
 • Združenje borcev za vrednote NOB (Brunk)
 • Veterani vojne za Slovenijo (Kum)
 • Užiguc Primož, Maja Šturm Razboršek in Ansambel Dori
 • Rdeči križ Laško – Radeče
 • Študijski krožek Svibno in Sopota
 • KTRC Radeče – Splavarjenje, Festival praženega krompirja, …

Gostovanja

Kar se gostovanj tiče pa se zbor redno udeležuje revij pevskih zborov občin Laško – Radeče, pred tem pa tudi Zasavskih pevskih revij v Zagorju, Trbovljah, Hrastniku. Enkrat so si priborili tudi nastop na regijskem srečanju pevskih zborov v Narodnem domu v Celju. Kot že rečeno smo bili dolga leta redni udeleženci Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in smo si prislužili priznanje za 40 nastopov na tej vsakoletni prireditvi. Več let smo bili redni gostje srečanj v organizaciji Kulturno umetniškega društva Solidarnost Kamnik, ki so se odvijala v Kamniku.
Večkrat pa smo bili tudi gostje pobratenega pevskega zbora Pošte Maribor. Najodmevnejše je bilo gostovanje leta 1982 v Nuerenbergu, kjer so bili pevci gostje domačina z Jagnjenice Rada Ježa.

Ostala pomembnejša gostovanja:
•    Ponikva – Koncert v organizaciji MePZ Sonce Ponikva
•    Šentjur pri Celju – Prireditev pod Ipavčevo lipo
•    Celje – Božični koncert v cerkvi sv. Duha
•    Radomlje – gostovanje pri tamkajšnjem zboru
•    Borovnica - sodelovanje na letnem koncertu ŽePZ Tonja
•    Šmarje Sap – Sodelovanju na koncertu MoPZ Šmarje Sap
•    Črnuče – Gostovanje na prireditvi ob 10-letnici okteta Zven Črnuče
•    Zdravilišče Laško
•    Zdravilišče Podčetrtek
•    Portorož
•    Prehodavci – praznovanje obletnic Zasavske koče na Prehodavcih
•    Ljubljana, Gorjanci – prireditve v organizaciji Sindikata Železničarjev Slovenije
•    Dole pri Litiji, Polšnik, Podkum, Dobovec, Sedraž, Laško, Zidani most, Loka pri Zidanem mostu, Boštanj, Lisca, … (ob različnih priložnostih)

Zbor vseskozi doživlja različne vzpone in padce, srečuje pa se tudi z izgubami. Še najtežje nam je bilo v zadnjih letih, ko nas je leta 2018 zapustil Franci Medved, 2020 pa Boris Bervar. Oba sta bila dolgoletna aktivna člana zbora, nekdanja predsednika in člana Upravnega odbora ter nepogrešljiva baritonista. Močno ju pogrešamo. Enaka čustva gojimo tudi do ostalih nekdanjih članov zbora, ki so že pred tem prehitro zaključili svojo življenjsko pot. Vse ohranjamo v najlepšem spominu.

Želijo okrepiti svoje vrste

Zbor je v letih največje množičnosti štel preko 30 članov, kasneje pa so družbene razmere, ki so narekovale vedno hitrejši tempo življenja ter vedno manj naklonjenosti različnim družabnim aktivnostim, povzročile znaten upad članstva in nas je danes okrog 20. Pred leti smo sicer na kratek rok pridobili nekaj novih mladih, zelo kvalitetnih članov, od katerih nas je večina,  zaradi službenih in drugih vsakodnevnih obveznosti, kmalu zapustila. Zelo si želimo zbor okrepiti z novimi pevci, zato pozivamo vse, ki imate posluh in veselje do petja, da se nam po izteku epidemije pridružite. Zavedamo se, da se ni prijetno pridružiti že oblikovanemu zboru, zato menimo, da bo ravno sedaj idealna priložnost, saj se bomo morali tudi stari pevci marsikatero pesem, po dveh sezonah premora, na novo naučiti. Vljudno vabljeni!

Kot že rečeno, bi morali v lanskem letu praznovati 50-letnico svojega delovanja. Ta visok jubilej smo nameravali počastiti novembra z izvedbo tretjega dela trilogije pod naslovom Pe(i)vska obletnica v stilu predhodnih dveh prireditev iz leta 2018 in 2019, ki sta bili s strani občinstva sprejeti z velikim navdušenjem.

Žal nam je epidemija korona virusa prekrižala načrte, zato smo prireditev prestavili v letošnje leto. Kot kažejo trenutne razmere je tudi letošnji osrednji jubilejni nastop vprašljiv, prav tako pa tudi vse ostale načrtovane aktivnosti. Želimo si čim prejšnje normalizacije razmer in vrnitev v nekdanje tirnice delovanja zbora.

"Iskrena hvala Občini Radeče, Krajevnima skupnostima Jagnjenica in Svibno ter prostovoljnima gasilskima društvoma Jagnjenica in Svibno za materialno in tudi siceršnjo podporo našemu delovanju. Želimo pa si, da bi se vrnili časi, ko je bilo sredstev, namenjenih za delovanje zbora, precej več. Iskrena hvala tudi vsem ostalim donatorjem, ki ste s svojimi prispevki omogočili, da finančne težave vendarle niso bile neobvladljive. Še naprej pa se bomo trudili obnoviti dogovor o sponzorstvu s podjetjem Radeče papir Nova, čeprav do sedaj nismo bili uspešni.
Vsem pevcem, zborovodkinji Rosani in korepetitorju Dejanu se iskreno zahvaljujem za dosedanje kvalitetno in uspešno delo, z željo, da bi tudi v prihodnje ohranili takšno zavzetost in prizadevnost za uresničitev naših skupnih ciljev," je v imenu celotne prepevajoče družine še zapisal prvi mož pevcev Ivan Gorenjec.

Preberite še več člankov - Kultura

Micka prihaja na Močilno

V prostorih Društva Naša vas bo danes ob 17h Gledališko društvo Radeče uprizorilo njihovo igro Micka se moži. To bo njihova letošnja tretja uprizoritev prirejene Linhartove komedije, dve so odigrali...

5. Medeninasti koncert gostila radeška cerkev

Glasbena šola Laško-Radeče je v petek, 23. septembra ob 19. uri v cerkvi Sv. Petra v Radečah organizirala Medeninasti koncert, ki se je v letu 2021 odvil že petič zapovrstjo. Cerkev je glasbenikom...

Jelovo in Zavrate imata svojo knjigo!

V petkovem poznem popoldnevu se je v Domu kulture Radeče odvila predstavitev knjige Jelovo in Zavrate; iz preteklost v sedanjost avtorice Doroteje Jazbec, ki jo je organiziralo Športno društvo...

Vrhovčani v sklepni del "Otroci beremo"

Jutri ob 17.30 v Vrhovem zaključujejo projekt Otroci beremo. Projekt, ki so ga izvajali v Prosvetnem društvu Vrhovo v smislu bralnih uric je potekal večkratno, jutri pa na tamkajšnjem igrišču...

V petek izide knjiga o dveh naseljih radeške občine

V petek, 24. septembra bo v Domu kulture ob 18. uri potekala predstavitev knjige Jelovo in Zavrate, iz preteklosti v sedanjost. S tem bodo Radeče dobile zgodovinski pregled razvoja omenjenih vasi,...

Samo še danes in jutri vpis

V Glasbeni šoli Laško - Radeče , enota Radeče še danes in jutri izvajajo vpis učencev programov predšolska glasbena vzgoja in predšolska plesna ustvarjalnica. Gre za vpis otrok, rojenih leta 2016....

Umetniki navdušeni nad "bajerjem"

V soboto se je v Domu kulture Radeče zbrala slaba deseterica ljubiteljskih slikarjev, ki so sprejeli povabilo Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče na slikarsko kolonijo, kateri so nadeli ime...

Prvič igrali v Parku Dvor Hotemež

V osrčju območja, kjer je Prevzgojni dom Radeče, je tudi naravna znamenitost Park Dvor Hotemež, ki je sinoči gostil gledalce in gledalke gledališke igre Micka se moži v izvedbi Gledališkega društva...

V avgustu na ogled dela Irene Zgonc

Društvo ljubiteljev likovne umetnosti je znova poskrbelo za popestritev hrama knjig z različnimi motivi, ki so nastali izpod čopiča tokratne razstavljavke Irene Zgonc . Dela so od 26. julija na...

Igrali bodo na prostem!

Gledališko društvo Radeče vabi k ogledu komedije A. T. Linharta Micka se moži , ki jo bodo odigrali na dveh lokacijah - na obeh pa bodo gledališki prizori potekali pod milim nebom. Za smeh pod...

Trije večeri v duhu 5. Sonc festivala 2021

Mednarodno uveljavljeni glasbeniki in glasbenice so prvi vikend julija pričarali prekrasno glasbeno prezenco godalcev in pihalcev, je zapisala Smilja Radi (Posavski obzornik) ter strnila glasbene...

V Vrhovem priredili "Otroci beremo"

Ukrepi se počasi sproščajo, počasi in vztrajno pa tudi ljudje lezemo iz svojih brlogov. Prosvetno društvo Vrhovo na nek način že ves čas epidemije skrbi za to, da krajani ne pozabijo na povezovalno...

Stvaritve Marije Oven s čopičem v radeški knjižnici

Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče je v mesecu maju postavilo na ogled razstavo svoje članice Marije Oven , ki ponuja na ogled različne motive in opominja, da tekom drugačnih razmer tudi...

Spletni "CICI" koncert radeških učencev

G lasbena šola Laško-Radeče je organizirala koncert v virtualni obliki, na katerem so najmlajši učenci radeške enote v sodelovanju s svojimi učitelji pripravili vsak svojo glasbeno točko, ki je bila...

Ravnokar natisnjena šesta Barachinijeva knjiga

Še čisto sveži izvodi nove knjige radeškega ustvarjalca Jožeta Barachinija so pred tednom dni ugledali luč sveta. V svojem šestem pisanem delu je avtor, ki je mnogo bolj znan kot slikar in...

In memoriam: Rudolf Glavač

Ne zgolj radeški glasbeni prostor, pač pa vseslovenski, je s sklenitvijo svoje življenjske poti zapustil najstarejši aktivni godbenik na naših tleh, Rudolf Glavač . Vselej dobrovoljnemu Rudolfu je...

Tradicija ostaja: budnica na trgu in pri železničarskih blokih

Povprečno na budnicah igra okrog 30 do 40 glasbenikov godbenikov in godbenice Slovenskih železnic iz Zidanega Mosta, ki so že lani morali zaradi epidemioloških ukrepov igranje budnic nekoliko...

Instrumenti, petje in ples: dan odprtih vrat

Glasbena šola Laško-Radeče je na pragu meseca maja, ko se začnejo vpisi v prihodnje šolsko leto, pripravila ločeno za obe enoti (laško in radeško), spletni nastop, ki združuje prikaz s hkratnim...