Od 16. februarja pa do 16. marca je v teku Javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021. Iz proračuna bodo v višini 13.530,00 € financirani oziroma v višini 18.810,00 € sofinancirani kulturni programi s področja glasbe, plesa, gledališča in likovne dejavnosti, ki so namenjeni čim širšemu krogu uporabnikov.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, so predmet razpisa kulturni programi in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zadevajo

  • organizacijo kulturnih prireditev, posvečenih državnim in občinskemu prazniku;
  • pripravo in izvedbo raznih oblik izobraževanja na občinski in medobčinski ravni;
  • sodelovanje skupin in posameznikov na prireditvah na občinski, medobčinski, državni in meddržavni ravni;
  • samostojne programe društev, skupin in posameznikov, ki pripomorejo h kakovostni kulturni ponudbi na področju Občine Radeče in
  • pripravo in izvedbo kulturnih prireditev z udeležbo skupin ali posameznikov izven področja Občine Radeče.

Kdo se lahko prijavi?

Pravico do prijave na razpis imajo kulturna društva in njihove zveze, druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo sedež na območju Občine Radeče
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
  • imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih;
  • redno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih ter
  • izpolnjujejo kriterije in merila iz Pravilnika, meril in kriterijev o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 44/02) 

Pomembno pri izpolnjevanju vloge

Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programov, s predvidenim številom udeležencev, krajem in časom izvajanja. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z navedbo virov financiranja.

Predlagatelji morajo posredovati tudi poročilo o opravljenem delu – izvedbi programov v letu 2020.

Rok za prijavo na razpis je mesec dni od te objave, torej 16. marca. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na Občino Radeče do 16. marca 2021, oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije. Prijavo je potrebno poslati v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: NE ODPIRAJ “Za razpis – kultura”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.

Razpisna dokumentacija je na voljo na www.radece.si, dobite pa jo lahko na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur v vložišču občine. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Melita Simončič).

Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Preberite še več člankov - Kultura

Glasbena šola Laško-Radeče pripravila spletni nastop

V ponedeljek, 19. marca je Glasbena šola Laško-Radeče v sodelovanju z učitelji, ki so tudi mentorji mladim nadebudnim glasbenikom, izvedla spletni nastop, najprej enote Radeče in uro pozneje še...

Nitke postavile na ogled svoja ročna dela

Klekljarska sekcija Nitke , ki deluje v okviru Društva upokojencev Radeče, v Knjižnici Laško - enoti Radeče vse do konca meseca marca razstavlja rezultat številnih ur, namenjenih svojevrstni...

V Vrhovem razveselili z malo pozornostjo

Prosvetno društvo Vrhovo je v poštne nabiralnike vseh gospodinjstev Krajevne skupnostib Vrhovo razposlalo čestitko svojim sokrajanom in podpornikom njihovega ustvarjanja, čemur sicer namenijo skupno...

Nastopi mladih glasbenikov na spletu

Epidemija je učence Glasbene šole Laško-Radeče iz dvoran preusmerila pred računalnike, kjer se učijo in nastopajo na daljavo. Učenci s pomočjo staršev nastop posnamejo v domačem okolju, pri tem pa...

V Vrhovem so izvedli posebno srečanje

Vsako leto v mesecu februarju v Prosvetnem društvu Vrhovo pripravijo in izvedejo občni zbor. Ker je letošnje leto posebno, je tudi sestanek potekal v drugačni obliki. Na sestanku, ki je potekal...

Še tri tedne časa za prijavo na kulturniški razpis

Od 16. februarja pa do 16. marca je v teku Javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021. Iz proračuna bodo v višini...

Violinistka Tanja v Europe@Home

V februarju, ko praznujemo kulturni praznik, je primeren čas, da kakšno novico več namenimo kulturi in dosežkom naših umetnikov. V domač kraj je tako prispela novica in povabilo uspešne violinistke...

Vrhovški ustvarjalen mozaik: RDEČA NIT

Ker so časi drugačni, je tudi proslava ob slovenskem kulturnem prazniku potekala drugače. Virtualno. In v času, ko smo prikrajšani za druženje, so ravno virtualni dogodki tisti, ki, četudi v...

Prosvetno društvo Vrhovo napoveduje

Vrhovški ustvarjalci so pod režisersko taktirko in scenarijem Urške Klajn in Anžeta Rusa pripravili virtualno proslavo ob prihajajočem kulturnem prazniku, naslovili pa so jo Rdeča nit. V drugačni...

Vrhovčani tudi kulturo razvijajo - na daljavo

V teh dneh ste že lahko prebrali, da Prosvetno društvo Vrhovo kljub epidemiji in posebnim razmeram, nikakor ne miruje, kar dokazuje tudi delo skupine Junaki , ki je svoj prostor ustvarjanja našla...

Junaki: "Stojmo in obstojmo! po vzoru Trubarja"

Človek si veliko želi. Človek veliko izgubi. Človek vidi. Človek sliši. Človek upa. Človek diha. Človek se vrti. Človek obnemi. Človek izgubi. Kdo je človek? Človek sem jaz. Človek si ti. Človeka...

Prvi nastop godbenikov po razglašeni epidemiji

Kulturno društvo Godba Slovenskih železnic je v ponedeljek preko njihovega trobilnega kvinteta izvedlo prvi nastop, odkar je razmere v svetu, naši državi in tudi občini pošteno pretresel pojav...

Prvi nastop v novem šolskem letu

Šolsko leto Glasbene šole Laško-Radeče sovpada s šolskim letom osnovnih šol in tudi na področju glasbenega izobraževanja se je za nekatere prvič začelo zares, za druge pa se nadaljuje, kjer se je...

V Starograjski preučevali perspektivo ulice

Že tretje poletje je ob koncu šolskega leta Elena Sigmund , profesorica likovne pedagogike, v okviru programa Mala Akademija, organizirala 4-dnevno delo na prostem z različnimi učnimi nalogami za...

Na čelu ostaja Burkelc Klajnova

Prosvetno društvo Vrhovo je v petek izvedlo redni letnio zbor članov. V izvršni odbor društva so bili predlagani in potrjeni Andreja Burkelc Klajn, Sabina Kmetič, Marija Kužnik, Barbara Bobek in...

Brusači z novo predsednico Jernejo

Sinoči se je na rednem letnem zboru zbralo 24 izmed skupno 33 članov Folklornega društva Brusači Radeče. Prisluhnili so pregledu minulega leta skozi številke in vsebinsko, najbolj pa je med...

Julijski Sonc Festival prestavljen na poletje 2021

Letošnji julij bo v Radečah minil brez vrhunske glasbene poslastice, saj je KUD Sonc sporočilo ,da Sonc Festival, ki je bil načrtovan za izvedbo med 3. in 5. julijem, prestavljajo na prihodnje leto....

Optimizem velja! Glasbena šola Laško-Radeče začenja z učenci instrumentov

S ponedeljkom se bodo v šolske klopi začeli vračati tudi v Glasbeni šoli Laško-Radeče, najprej 316 učencev inštrumenta v obeh enotah, nato - ko bo vlada sprostila ukrepe tudi za skupinski pouk - pa...