Na pustno soboto 2024 je Prostovoljno gasilsko društvo Svibno v telovadnici Podružnične šole Svibno pripravilo njihov redni letni občni zbor, na katerem so pregledali delo leta 2023 in si začrtali plane za leto 2024 - ti so v največji meri oprti na gasilsko veselico in uraden prevzem gasilskega vozila; oboje je bilo sicer zaželeno in načrtovano, da bi bilo izpeljano že lani, ko so svibenski gasilci napolnili 40-letnico njihovega obstoja in razvoja, a so se zadeve zaradi subjektivnih razlogov zamaknile. 

Uvodoma je predsednik PGD Svibno Uroš Damiš namenil pozdrav županu, predstavnikom sosednjih društev in društev domače gasilske zveze, posebej pa se je z mislijo spomnil nedavno preminulega ustanovnega člana društva Martina Oblaka (ustanovnih članov je bilo sicer skupno 16; svibenska gasilska zgodba pa se je začela 18. decembra 1983).

Sledilo je predlaganje sestave in izvolitev delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo so sestavljali Primož Knez (predsedujoči), Marjan Kmetič, Franci Muri in Vane Urh, v verifikacijski komisiji so bili Nejc Pižmoht, Tilen Kmetič in Aleš Pernišek, pisanje zapisnika pa je bilo zaupano Sari Damiš.

Damiš in Kmetič predstavila organizacijsko in operativno delo PGD Svibno v letu 2023

Uroš Damiš je v poročilu glede dela v letu 2023 izpostavil saniranje garaže v gasilskem domu, spremenjeno zunanjost že obledelih vrat, ki so jih zato osvežili, sodelovanje pri gasilski maši (kot vsako leto skupaj z Župnijo Svibno in župnikom Janezem Jasencem), izrazil je hvaležnost za enega večjih donatorskih prihodkov, za katerega so poskrbeli pripadniki Hells Angels - za namen nabave gasilskega kombija.

Zbrane je seznanil tudi z dejstvom, da so, četudi so mladi in majhni, priskočili na pomoč pri neurju tako doma kot v savinjski dolini.

Avgusta so tradicionalno organizirali vzpon s šajtrgo, septembra pa se razveselili prejema občinskega priznanja (srebrnika) na občinski slavnostni seji. Tudi v domačem okolju so obeležili 40-letnico njihovega obstoja, razvoja in delovanja - prav tako s slavnostno sejo.

In ker življenje tudi v gasilski organizaciji tu in tam polepšajo posebej prijetne reči, so z veseljem prisostvovali ob poročnem slavju njihove članice Tjaše (roj. Oblak, por. Zupanc), kateri so pripravili slavolok na Podkumu, se odzvali povabilu Gasilske zveze Radeče na golažijado (kjer so pometli z vso konkurenco in zmagali v pripravi golaža) ter novembra priredili strokovno ekskurzijo za člane domačega gasilskega društva. Konec leta je bil v znamenju Miklavževega pohoda, kjer so tudi zbirali sredstva za nabavo gasilskega kombija, katerega prevzem je načrtovan za letošnji junij.

V poročilu poveljnika Gašperja Kmetiča je bilo slišati, da je so imeli v letu 2023 štiri intervencije:

→ 12. januarja 2023 ob 17.21 - dimniški požar (zagorele saje, Svibno 41)

14. januarja 2023 ob 21.36 - požar v kurilnici (zagorela so drva, Svibno 16)

→ 15. januarja 2023 ob 18.56 - požar kozolca v izmeri 10x20m (Zagrad 3)

→ 3. julija 2023 ob 22.27 - vetrolom (odstranitev podrtega drevesa s cestišča),

en njihov član je uspešno zaključil tečaj za operativnega gasilca, sodelovali so na kvizu in občinskem tekmovanju gasilske mladine, v novembru pregledali gasilnike in decembra opravili za konec leta značilen raznos koledarjev. Povedal je tudi, da so z gasilskim kombijem tekom leta prevozili nekaj manj kot 4.000 kilometrov, z GVV-1 pa so opravili 823 kilometrov. 

V nadaljevanju je blagajničarka društva Sara Damiš predstavila finančno poslovanje skozi številke, Metod Kavšek pa je zaradi odsotnosti Viktorije Kmetič opisal, kako so prav v Svibnem lani gostili občinski kviz gasilske mladine, se udeležili preizkušnje znanja na regijski ravni, si pa izostala niti srčna zahvala vsem tistim, ki se trudijo, da se gasilska mladina redno in vzorno vzgaja.

Prav tako zaradi odsotnosti predsednice komisije za članice v PGD Svibno Ksenije Knez je Sara Damiš zbrane seznanila z aktivnostmi žensk - gasilk: pomagale so pri čiščenju, pripravah pogostitev, se udeležile Florjanove maše in kot podpornice (organizacija, hrana) pomagale tako pri družabni prireditvi vzpon s šajtrgo kot pri resni - slavnostni seji ob 40-letnici PGD Svibno.

Nadzorni odbor po besedah Urške Renko, ki je v imenu organa prebrala njihovo poročilo, ni ugotovil kakšnih nepravilnosti, izpostavil pa je, da se zgledno vodi evidenca članstva in prav tako evidenca prejetih donacij za nakup gasilskega kombija.

 

Leto 2024 bo v znamenju gasilske veselice, na kateri bodo uradno prevzeli GVM-1 (gasilski kombi)

V načrtovanem planu dela za leto 2024 je predsednik PGD Svibno Uroš Damiš dejal, da bodo zasledovali prakso dosedanjega že ustaljenega dela, bo pa seveda veliko dela in časa namenjenega pripravam na gasilsko veselico, ki bo 22. junija 2024 in na kateri bodo uradno prevzeli v uporabo gasilsko vozilo za prevoz moštva (GVM).

 

Številna priznanja in odlikovanja za aktivno in/ali operativno vključenost v gasilske vrste ...

Dogodek je bil tudi priložnost, da so svojim članom podelili priznanja in napredovanja. Zaradi odsotnosti v času poteka slavnostne seje PGD Svibno ob 40-letnici je posebno priznanje prejel Karl Kavšek,

za 40 let aktivnega dela v gasilski organizaciji so priznanje podelili Stanislavu Dolinšku, prejeli pa so jih tudi (za tekoče leto): Viktor Dolinšek, Viktor Kmetič, Marjan Kmetič, Franci Kmetič, Ciril Ključevšek, Jože Kavšek, Karl Kavšek in Boštjan Kavšek.

Za 30 let aktivnega dela v gasilski organizaciji so ga prejeli Urška Renko, Nejc Pižmoht in Aleš Pernišek, Anita Ključevšek, Matjaž Mikuž, Matija Lazar in Primož Knez.

Za 20 let aktivnega dela v gasilski organizaciji so ga prejeli Zdravko Ključevšek, Janez Kmetič, Jure Novak, Benjamin Žonta in Albin Lazar.

Prvo desetletje aktivnega dela pa letos napolnjujejo in s tem so prejeli tudi priznanje Primož Smrgut, Zala Podlesnik, Matej Kavšek, __ Kmetič, Tjaša Kmetič, Jože Lazar, Blažka Medved, Blaž Novak, Klemen Pernišek, Anamarija Samec, Eva Šunta in Jošt Kavšek. 

 Prejemniki priznanj za dolgoletno delo na operativnem področju so postali:

  • za 40 let: Viktor Kmetič
  • za 30 let: Boštjan Kavšek, Roman Ferle, Matjaž Mikuž, Aleš Pernišek, Urška Renko, Pavle Kmetič, Primož Knez, Jure Renko, Jože Ferle, Gašper Kmetič in Jerca Renko,
  • mladinsko priznanje so prejeli Eva Šunta, Tea Repovž, Lenart Novak, Blažka Medved in Tjaša Kmetič,
  • predsednik PGD Svibno Damiš pa je zbrane seznanil tudi, da sta njihova nova člana Urh Novak in Žiga Knap.

... in podelili so listine v napredovanje v višji čin

Na račun staža v obstoječem pridobljenem činu, uspešno opravljenega tečaja oziroma zaradi dopolnitev z določenimi usposabljanji so napredovali v višji čin:

  • Metod Kavšek - v (operativnega) gasilca
  • Andrej Knap, Renato Močilar in Nejc Pižmoht - v višjega gasilca II. stopnje
  • Primož Knez - v višjega gasilca I. stopnje

Besede gostov svibenskim gasilcem

K nagovoru je bil med navzočimi gosti najprej povabljen župan Občine Radeče Tomaž Režun, ki je "dejal, da ima PGD Svibno takega predsednika in poveljnika, da si takih korektnih razmer v povezavi z odnosom Občina - gasilci, lahko s strani lokalne uprave samo želimo; da je vozilo tako rekoč že tu, da pa bo 22. junija poseben dan, ko se bomo skupaj poveselili in da bo s tem tudi Svibno dobilo, kar si zasluži."

Pohvalil je delo vseh kategorij in izrazil zadovoljstvo, da je tedaj, ko so krajani potrebni pomoči, ekipa gasilcev na voljo, zaželel je še čim manj intervencij in čestital prejemnikom priznanj, ob koncu pa še pohvalil dejstvo, da mladi prihajajo v društvo. 

Predsednik Gasilske zveze Radeče Rado Mrežar je izpostavil, da ima PGD Svibno le nekaj izolirnih dihalnih aparatov ( in da bo stanje potrebno nadoknaditi tako, da opremljenost zadostna za operativne zadeve, ne za prevoz (šoloobveznih otrok). Spomnil je tudi, da je svibensko gasilsko orodno vozilo obstalo na cesti na poti na Kras poleti 2022 ter pomen varnosti v gasilskem avtoparku na ravni celotne zveze, ne le svibenskega društva. Dotaknil se je še zdravniške pregledanosti gasilcev in pomena izobraženosti, omenil pa še, da je leto 2024 pomembno z vidika tekmovanj, ker rezultati štejejo za naprej - za uvrstitve na regijska in na državno tekmovanje.

Pozdravne spodbudne besede so nato svibenskim gasilcem namenili še predstavniki stanovskih vrst iz PGD Dole pri Litiji, PGD Podkum, PGD Šentjanž, PGD Jagnjenica, PGD Polšnik, PGD Radeče in  PGD Vrhovo ter predstavniki domačih društev, s katerimi gasilci najpogosteje in najbolj tesno sodelujejo (Turistično društvo Ostrovrharji, Vinogradniki iz Zagrada, Društvo kmečkih žena Arnika, Moški pevski zbor Papirničar Jagnjenica in Krajevna skupnost Svibno).

Uradni del se je sklenil s pogostitvijo, zbrane pa so zabavali člani domačega ansambla.

 

PREBERITE TUDI: 

Slavnostna seja ob 40-letnici delovanja PGD Svibno

 

 

Preberite še več člankov - Društva

Štiri tisočake namenili humanitarcem

Izteka se rok za prijavo na razpis za sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti s strani Občine Radeče. Okvirno je za ta namen na...

Podprli bodo mlade glasbenike, športnike, ...

Rotary klub Sevnica je razpisal priložnost za podelitev enoletne štipendije v obliki finančne podpore mladim talentiranim posameznikom iz lokalne skupnosti, v kateri deluje klub, to sta območju...

Stanetovega pohoda na Lovrenc to soboto NE BO!

Iz Prosvetnega društva Vrhovo so sporočili, da napovedanega 17. Stanetovega pohoda na Lovrenc v soboto, 20. aprila 2024 ne bodo izvedli, saj vremenska napoved ni na njihovi strani. Prav za cel...

Podali so se na pohodniško druženje - kjer so plavali!

V Društvu invalidov Radeče so se, ko se je že nekoliko otoplilo, odločili, da gredo malo po svoje in se v tednu, ko so se velikonočni prazniki zaključili, podali v Terme Paradiso. 5. aprila 2024 so...

Delovni obisk vodstva Združenja diabetikov celjske regije v Radečah

Na deževen, nato pa kar zasnežen torek, 16. aprila 2024 je širše vodstvo Združenja diabetikov celjske regije s predsednikom Francem Turnškom na čelu, obiskalo Občino Radeče. Združenje diabetikov...

Vrhovčani vabijo na Stanetov pohod na Lovrenc

Prosvetno društvo Vrhovo vabi k udeležbi na Stanetovem pohodu, na katerem bo pot vodila od Vrhovega pa do botaničnega bisera - Lovrenca. Stane Martinšek, po katerem je pohod poimenovan, je bil...

Vrhovčani JUTRI vabijo k ustvarjanju dekoracije

Prosvetno društvo Vrhovo vabi JUTRI, v soboto 23. marca 2024 ob 16. uri na velikonočno delavnico, kamor ste vabljeni otroci in odrasli, ki bi si želeli ustvariti edinstveno dekoracijo pred...

Redni letni zbor članov najbolj številčnega društva v občini Radeče

Minuli torek je Društvo upokojencev Radeče v Domu kulture Radeče na njihov tradicionalni dan - Jožefovo pripravilo redni letni občni zbor. Uvodno besedo je imel predsednik Andrej Hrup , nato pa je...

Danes Jutranjke praznujejo 5 let!

Prav danes, na prvi pomladni dan, pet let delovanja obeležujejo Jutranjke . Jutranjke so skupina Radečank, ki se vsako jutro redno udeležujejo telovadnega srečanja po vzoru tisočerih gibov tekom...

PGD Svibno: preden se izteče 40.leto, še veselica in nov kombi!

Na pustno soboto 2024 je Prostovoljno gasilsko društvo Svibno v telovadnici Podružnične šole Svibno pripravilo njihov redni letni občni zbor, na katerem so pregledali delo leta 2023 in si začrtali...

Osem radeških markacistov vestno skrbi za planinske poti

Preteklo nedeljo je v prostorih gasilskega doma PGD Krško v starem mestnem jedru Krškega potekal 25. shod markacistov, združenih v meddruštveni odbor Zasavje - Posavje, dan pred tem pa je Planinsko...

Nitke in njihova 9. samostojna razstava v domačih Radečah

Prvega marca je klekljarska skupina Nitke v domači knjižnici postavila na ogled njihove unikatne izdelke pod delovnim naslovom "Ko kleklji zapojejo". Uvodne besede je zbranim namenila knjižničarka...

V soboto prireditev v čast ženam, moškim in materam

Kot je v Vrhovem že tradicija, bodo v tamkajšnjem domu prosvete pripravili prireditev, na kateri v šopek pozornosti za krajane povežejo vse tri "praznike": petkov dan žena, dan mučenikov in...

V teku tečaj za nižje gasilske častnike

Na Jagnjenici poteka skladno z letnim načrtom usposabljanja gasilcev za leto 2024 v Gasilski zvezi (GZ) Radeče tečaj za vodje enot in pridobitev čina "nižji gasilski častnik." Po uspešno opravljenem...

Posvet gasilk v Radmirju pri Ljubnem ob Savinji

PGD Radmirje blizu Ljubnega ob Savinji je prvo februarsko soboto gostilo posvet gasilk dveh regij - po lanskoletni izvedbi posveta v domeni celjske regije v Laškem, je organizacijo letos prevzela...

Na pustno soboto povorka skozi Radeče in rajanje

Društvo prijateljev mladine Radeče je danes priredilo pustovanje, katerega so se udeležile otroške in odrasle pustne šeme. Zbrale so se ob 15. uri pri Domu Pihalnega orkestra radeških papirničarjev,...

VABILO: Pohod po Zasavski planinski poti (Čebine-Čemšenik)

Meddruštveni odbor planinskih društev Zasavja, kamor spada tudi Planinsko društvo Radeče, bo na pobudo PD Lisca Sevnica organiziral skupni pohod po ZASAVSKI PLANINSKI POTI, ki bo v soboto 17....

Radeški gasilci posredovali na 58 intervencijah, opravili tudi preko 400 ur požarnega varovanja

Minulo soboto je Prostovoljno gasilsko društvo Radeče izvedlo svoj 152. redni letni občni zbor, na katerem so se zbrani seznanili z opravljenim delom in izvedenimi aktivnostmi izteklega leta in...