Foto-spomin: Ob prerezu traku - otvoritev ribiške vasice, september 2021

Na ustanovni seji, ki je potekala minulo sredo, je 25 članov podpisalo pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva ribiški LAS Posavje 2021-2027 (LASR), s katero so za vodilnega partnerja izbrali Regionalno razvojno agencijo Posavje. Podpisana pogodba potrjuje skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ter s ciljem uresničevanja razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev. Sodelujeta tudi Ribiška družina Radeče, KTRC Radeče in Občina Radeče.

V programskem obdobju 2021–2027 se bo pristop CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo izvajal samostojno.

Evropska komisija je 1. decembra 2022 potrdila Program za izvajanje ESPRA 2021–2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada, za izvajanje aktivnosti CLLD pa je v okviru ESPRA 2021–2027 namenjenih skupaj nekaj več kot 12 milijonov evrov.

Kakšne so želje radeškega ribiškega združenja?

Brane Zelič, predsednik Ribiške družine Radeče, uvodoma pove, da nekih že sprejetih odločitev še ni na vidiku, vedo pa ribiči prav dobro, kje so njihove potrebe in kako bi lahko kaj izvedli s skupnimi močmi za skupno dobro ter skupno korist.

Tako navede črpališče, ki bi jim ob vsakem spustu gladine reke Save, pošteno koristilo. Za spust poskrbijo Savske elektrarne vsaka štiri leta v sklopu vzdrževalnih del korita oziroma struge Sopote, ki se izliva v Savo, in tedaj vlagajo ribiči precejšnje napore v to, da ohranijo ribjo živelj.

Investicija v izgradnjo črpališča bi po Zeličevi oceni zahtevala tudi vzpostavitev električne napeljave.

"Ribogojnico v Zagradu smo v lanskem letu povsem posodobili in uredili, kar je bilo še potrebno, zato ne razmišljamo, da bi ta del naše dejavnosti kakorkoli vključili v LASR 2021-2027," pravi sogovornik, dolgoletni prvi mož radeške ribiške družine, ki nadaljuje:

"Poskusili pa bi kaj postoriti še v okolici našega ribiškega doma na Hotemežu, nam in širše bi prav prišel en ali dva nezahtevna objekta - eden za hrambo koles in drugi za hrambo ribiškega pribora ter ribiškega materiala."

Želijo si tudi nabave in namestitve nadzornih kamer na območju bajerja - kjer poteka didaktični krog in kjer je po dolgoletnem trudu lično učno ter sproščujoče okolje, za katerega si želijo, da takšno (neokrnjeno in nepoškodovano) tudi ostane.

"Kot društvo in z vidika aktivnih posameznikov smo kratki z vidika znanja," prizna Zelič neizkušenost pri morebitnih samostojnih kandidiranjih za pridobivanje sredstev in prav zato z veseljem stopijo skupaj, ko se priložnost za kaj takega pojavi -

najpogosteje v sodelovanju z Občino Radeče in s KTRC Radeče. To se je pokazalo že pri didaktičnem krogu in pri ribiški vasici.

Bogato zastavljeno partnerstvo

V pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški LAS Posavje 2021–2027, ki jo je petindvajseterica podpisala so navedeni pogoji za članstvo v LASR, postopek včlanitve, pravice in obveznosti članov, organi LASR, opredelitev vodilnega partnerja, financiranje ter prenos nalog LAS za programsko obdobje 2014–2020.

Pogodbo, ki je eden od pogojev za prijavo na javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, za programsko obdobje 2021–2027, so podpisali naslednji ustanovni člani:

- RIBOGOJSTVO GORIČAR d.o.o.
- POSAVSKA GOSPODARSKA ZBORNICA, KRŠKO
- BERNARDA PAJK - NOSILKA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI
- JOŽE COLARIČ S.P.; PE RIBOGOJSTVO COLARIČ
- RIBON MARTIN STARC S.P.
- AKVAL d.o.o.
- KOSTAK d.d.
- RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE
- DRUŠTVO IMSTORI
- ZAVOD DOBRA DRUŽBA
- ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
- RIBIŠKA DRUŽINA KOSTANJEVICA NA KRKI
- RIBIŠKA DRUŽINA BRESTANICA-KRŠKO
- CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO, CPT KRŠKO
- GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI
- OBČINA RADEČE
- OBČINA SEVNICA
- POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
- OBČINA BISTRICA OB SOTLI
- KŠTM SEVNICA
- MESTNA OBČINA KRŠKO
- KULTURNO TURISTIČNI REKREACIJSKI CENTER RADEČE
- OBČINA BREŽICE
- OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
- RRA POSAVJE

Regionalna razvojna agencija Posavje kot vodilni partner Ribiškega LAS POSAVJE 2021–2027 (LASR POSAVJE 2021–2027) je za mandatno obdobje štirih let imenovala naslednje člane upravnega odbora LASR Posavje 2021–2027:
- Suzana Wallner, Akval d. o. o. - tudi predsednica Ribiškega LAS POSAVJE 2021-2027
- Martin Starc, Ribon s. p.
- Dominik Goričar, Ribogojstvo Goričar
- Bojan Bajc, Ribiška družina Kostanjevica na Krki
- Edvard Zidarič, Ribiška družina Brestanica-Krško
- Branko Zelič, Ribiška družina Radeče
- mag. Janja Jordan, Mestna občina Krško
- Roman Matjašič, Občina Brežice
- Vlasta Kuzmički, Občina Sevnica

Člani Nadzornega odbora LASR Posavje 2021–2027:
- Ana Bercko, Občina Bistrica ob Sotli
- Mojca Colarič, Ribogojstvo Colarič
- Uroš Brezovšek, Zveza prijateljev mladine Krško

KTRC in Občina Radeče - stremeli bodo k vsesplošnemu trajnostnemu razvoju, ustvarjanju novih delovnih mest in vsestranski krepitvi skupnosti

Da bosta vsekakor tudi KTRC Radeče in Občina Radeče s projektnimi aktivnostmi in v sodelovanju z lokalnimi deležniki aktivno deloval znotraj LASR tudi v naslednjem programskem obdobju, je potrdila vršilka dolžnosti direktorice Marija (Meri) Šuler.

"Kar se tiče same vsebine aktivnosti, je slednje v tem trenutku težko natančneje opredeliti.

Potrebno je namreč počakati na javne pozive ter se nato pri prijavi posameznih operacij ravnati tako v skladu s strategijo lokalnega razvoja kakor seveda tudi v skladu s strategijo razvoja Občine Radeče," pojasnjuje ter opiše, kar pa je že neizpodbitno znano:

"Zagotovo pa bodo aktivnosti naravnane k nadaljnjemu razvoju radeškega turizma in h krepitvi lokalnega gospodarskega utripa – želimo nadgraditi obstoječe gospodarske in turistične produkte, zasnovati nove, s tem pa prispevati k vsesplošnemu trajnostnemu razvoju, ustvarjanju novih delovnih mest, vsestranski krepitvi naše skupnosti."

Vir in foto s podpisa pogodbe: RRA Posavje

Preberite še več člankov - Aktualno

Izteka se čas za prijavo škode po junijskem neurju

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki deluje pod okriljem Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, je objavila Sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnih...

Nekdanji radeški učenci v špici blestečih Srednje šole Krško

V četrtek, 4. julija 2024, se je za dijake, ki so v spomladanskem roku uspešno opravili zaključne izpite in poklicno maturo, uradno zaključilo šolanje na Srednji šoli Krško. Med posebej uspešnimi so...

Gradi se optična povezava med centralama Radeče in Jagnjenica

Od območja nasproti Elektra Ljubljana - Distribucijske enote Trbovlje - Nadzorništva Radeče pa do Jagnjenice aktivno potekajo gradbena dela, zaradi katerih je promet na cesti na posameznih odsekih...

Namesto mladinskega centra bodo zelene parkovne površine

Simončičevo hišo je Občina Radeče kupila leta 2017. V povezavi s to zgradbo, ki je sicer dolga leta samevala in propadala, je bila načrtovana vzpostavitev središča za krepitev podjetnih kompetenc...

Na 2.071 metrih razkrili letošnje občinske nagrajence

Dnevni red sobotne seje radeškega občinskega sveta je obenem postregel tudi s točko, ki se je dotikala sklepanja o podelitvi občinskih priznanj za leto 2024. Koliko predlogov je prispelo in kdo so...

Čas počitnic tudi čas, da postaneš "POLETNI BRALEC"!

S pričetkom počitnic se tradicionalno pričenja tudi poletna bralna akcija Knjižnice Laško, znotraj le-te tudi Knjižnice Radeče. S preteklim tednom se je tako začela akcija za osnovnošolce – Poletni...

Z julijem prešli na poletni delovni čas

Knjižnica Laško je uporabnike obvestila, da z današnjim dnem, ponedeljkom, 1. julija 2024, prehaja na poletni delovni čas. Vse do vključno 31. avgusta 2024 velja v njihovih enotah nekoliko drugačen...

Dodatna predvidena priliva v radeško blagajno: 500.000 za sanacijo "Plazu Žebnik" in še 500.000 za izgradnjo malonogometnega igrišča

Na sobotni 10. redni seji Občinskega sveta Občine Radeče, ki je bila zgodovinska, ker je potekala na nadmorski višini 2.071m (Zasavska koča na Prehodavcih) so bili svetniki seznanjeni z dvema...

Peta izvedba Parade učenja v Radečah

Starograjska ulica, najstarejša ulica v Radečah pod Grajskim hribom, je v Tednih vseživljenjskega učenja (TVU), ki so potekali od 10. maja do 16. junija po celotni Sloveniji, v petek 24. maja na...

Visoko, kot je niso izvedli še nikjer v Sloveniji

Danes bo v osrčju Julijskih Alp potekala seja Občinskega sveta Občine Radeče, saj so se radeški planinci, ki obeležujejo 70 let Zasavske koče na Prehodavcih in radeški svetniki, po nekaj...

Brezplačen prevzem in deponiranje strešne kritine, poškodovane v neurju

Občina Radeče se je v sodelovanju s podjetjem Ceroz in javnim podjetjem Komunala Radeče odločila, da Radečanom do 30. septembra 2024 omogočijo brezplačen prevzem in deponiranje strešne kritine,...

Splavarjenje: od rajže z začetnikom Cvetom iz turisičnega društva do štiridnevnega dogajanja

Radeče so poleg delovanja papirne industrije znane tudi po tradiciji splavarjenja, in spomin na to nekoč gospodarsko panogo (transport lesa) že vrsto leto ohranjajo skozi turistično zgodbo....

VABILO: Petrova nedelja - praznik radeške župnije

Jutri, v nedeljo, 23. junija 2024, bo ob 10. uri potekalo slovesno bogoslužje ob Petrovi nedelji. Tako kot vse predhodne cerkve v starem mestnem jedru Radeč, je tudi sedanja posvečena apostolu...

Odprli račun za prejem pomoči - odpravljanje posledic neurja

V petek, 7. junija, je zgodaj zvečer hudo neurje s točo zajelo tudi del območja Občine Radeče in prizadejalo precejšnje število občanov, zlasti na področju Svibnega, dela zaselkov Počakovo in...

Voda je pitna! Prekuhavanje odslej nepotrebno

Iz Komunale Radeče so pravkar sporočili, da so prejeli rezultate analize odvzetega vzorca vode - le-te ni več potrebno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja je preklican.

VABILO: Delavnica in razprava na temo prometa

Občina Radeče je naznanila začetek priprave Celostne prometne strategije (CPS), ki predstavlja ključni strateški dokument za naslavljanje prometnih izzivov v lokalnem okolju. Strategija bo povečala...

Sobotni koncert na Pristavi Počakovo ponudil krasno doživetje

Sobotni »knap-n-roll« zasavske glasbene zasedbe Orlek, ki v letošnjem letu obeležuje 35 let delovanja (več TUKAJ), je navdušil udeleženke in udeležence koncerta na Pristavi Počakovo v organizaciji...

Na radeških voliščih izbrali SD, na obrobju je zmagal SDS

Radeški volivci smo na letošnjih na evropskih volitvah med 11 kandidatnimi listami izbirali devet poslancev iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Rezultati glasovanja so pokazali, da so so...