Nestrpnost številnih uporabnikov, ki se sprašujejo, kdaj se bodo začela prva dela v sklopu rekonstrukcije 1230 metrov državne ceste Zidani Most-Radeče, se lahko nekoliko zmanjša ob najnovejših informacijah s strani vodilnega v konzorciju štirih partnerjev, ki bodo projekt izvedli.

Prva dela se bodo začela v začetku meseca junija 2020 in sicer v območju podpornega zidu PZ1 in PZ4, zajemala pa bodo pripravljalna dela, kot so zakoličbe, poseki dreves in postavitev zapor.

Na zapore bomo malodane ves čas trajanja rekonstrukcije morali biti pripravljeni vsi uporabniki odseka G1-5/0331 Zidani Most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880.

Prometno je cesta zelo obremenjena, saj po njej dnevno potekajo številni transportni in dostavni prevozi, prav tako pa je med uporabniki veliko dnevnih delovnih migrantov proti Ljubljani skozi Zasavje in proti Celju ter dalje proti Mariboru.

Zapore po besedah vodilnega v konzorciju, podjetja CVP, gradbeništvo in storitve d.o.o. tako lahko pričakujemo od začetka junija 2020 pa vse do konca projekta, ki traja 540 dni, kar preračunano pomeni konec leta 2021.

Bodo pa informacije glede postavljenih zapor, prav tako tudi prometni režim v času gradnje pravočasno znani, skladno z napisanim v Cestno prometnem elaboratu za pridobitev dovoljenja, pravijo v CVP, gradbeništvo in storitve s sedežem v Ljubljani, ki se bodo kot vodilni partner zahtevnega projekta lotili skupaj s še tremi partnerji, ki so Hip Plus d.o.o iz Vač, Prohaus d.o.o iz Dola pri Ljubljanin in Kostak, komunalno in gradbeno podjetje iz Krškega, katerega večinska (43%) lastnica je Občina Krško.

V sklopu predvidene širitve glavne ceste v smeri proti Savi, izvedbe podpornih konstrukcij in armiranobetonskih zidovi, izgradnje prepustov in ureditve odvodnjavanja ter končno še ureditve prometne opreme in signalizacije, bodo nekatera dela manj, druga spet bolj zahtevna. Najbolj trd oreh bo " izvedba podpornega zidu PZ3, ker je od P77 do P84 AB greda pilotov cca. 1,20 m pod delovno koto Save in bo potrebno vodotesno zavarovanje gradbenih jam z zagatnicami", opisujejo v CVP najbolj zahteven del rekonstrukcije.

Dela se bodo na gradbišču izvajala od ponedeljka do sobote, v kolikor bodo faze dela zahtevale, pa tudi v nedeljo. Število delavcev se bo spreminjalo glede na vrsto del, po ocenah vodilnega partnerja v konzorciju, nekje do 50 delavcev dnevno.


Preberite še več člankov - Aktualno

Kako zgodbo CEROZ-a spet spraviti v stare tire

CEROZ (Center za ravnanje z odpadki Zasavje) ima vzporedno z opravljanjem obdelave vseh odpadkov, ki pridejo na sortiranje na deponijo Unično, že lep čas tudi turbulentno organizacijsko ozadje. Da...

Kaj bodo imele Radeče od novoletnega milijonskega dobitka

Skoraj pol leta že mineva, odkar je po žrebanju 1.1.2020 najbolj vroča tema na območju Radeč postal novopečeni milijonar in samo dejstvo, da se je s tem prvič v zgodovini naše mesto zapisalo v...

Ste opazili? Most prenovljen in znova odprt!

Danes so z zadnjimi zaključevalnimi deli novo podobo dali mostu še postavljalci kovinske ograje, za kar je poskrbel lokalni izvajalec. V kovinsko konstrukcijo, ki ima v prvi vrsti varovalni namen,...

Ne konec maja, ampak kar začetek junija

Vodilni partner med izvajalci je napovedal začetek del na odseku Zidani Most-Radeče za konec maja, kot kaže pa je - z ozirom, da danes zapore ali izvajanja pripravljalnih del še ni - pravilna...

Plemenita gesta: svoje sejnine dali za Bognerjeve

V požaru prizadeta družina Bogner je bila tudi včeraj predmet pogovora, že kmalu na začetku občinske seje je namreč svétnica SD-ja Marija Imperl predlagala, da se sejnini prve letošnje seje prisotni...

Kdo namesto Rafaele Pintarič v občinski svet?

Z mesta občinske svétnice se je poslovila Rafaela Pintarič , predsednica Zveze za napredek Radeč, ki je za vodilnimi Socialnimi demokrati druga najmočnejša stranka radeške občine. Mandat ji je...

V četrtek prva letošnja seja radeškega občinskega sveta

9. redna seja Občinskega sveta Občine Radeče, na kateri se bodo prvič v tem koledarskem letu sestali lokalni izvoljenci občanov in občank Radeč, bo v četrtek, 28. maja. Potekala bo - ne v občinski...

Vstopili v odklenjeno hišo in ga pretepli

Včeraj, v nedeljo, so bili policisti dvakrat na Obrežju. Enkrat zaradi izrečenih groženj in enkrat zaradi nasilništva. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so obravnavali prijavo občana...

Predmet spora so bila - drva!

Policisti Policijske postaje Laško so obravnavali kršitev javnega reda in miru na Jagnjenici. Kot so zapisali v današnjem sporočilu z navedenimi varnostno pomembnimi dogodki preteklih dveh tednov,...

Zidani Most-Radeče:Tudi država potrdila začetek del

Po tem, ko je vodilni izvajalec CVP d.o.o. sporočil začetek del predvidoma v začetku meseca junija, je tudi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo podala odgovor, ki pa nič kaj dosti ne...

Policijski maraton nadzora hitrosti - kje v naši bližini bodo in kdaj?

Jutri in v četrtek bodo po napovedih Generalne policijske uprave poostreno izvajali nadzor hitrosti ter z 205 policisti po 629 vnaprej napovedanih lokacijah vzeli pod drobnogled tiste, ki bodo imeli...

Zidani Most-Radeče: vodilni v konzorciju razkril začetek del

Nestrpnost številnih uporabnikov, ki se sprašujejo, kdaj se bodo začela prva dela v sklopu rekonstrukcije 1230 metrov državne ceste Zidani Most-Radeče, se lahko nekoliko zmanjša ob najnovejših...

Obnavljajo most preko Sopote

Radeška komunala je pristopila k prepotrebni obnovi mostu preko Sopote, katerega je vse od njegove izgradnje pa do danes že pošteno načel zob časa, svoje pa so dodali tudi dolgoletni vremenski...

Zapora mimo nekdanje radeške železnine

Danes so se začela prva dela v okviru rekonstrukcije parkirišča, s čimer je del javne poti okrog stanovanjskih blokov za radeško poslovalnico Abanke neprevozen. Dela je podjetje AGM Nemec d.o.o. iz...

Po dveh mesecih KONEC epidemije!

Po podatkih Ministrstva za zdravje je vlada je na 40. dopisni seji z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) PREKLICALA EPIDEMIJO nalezljive bolezni SARS-CoV-2...

Zidani Most in Obrežje jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d. - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo jutri, v petek 15. maja 2020 od osme do devete ure zjutraj zaradi del na distribucijskem omrežju...

Z Vrhovega jo je popihal z ukradenimi sadikami

Policisti Policijske postaje Laško so v petek obravnavali kaznivo dejanje tatvine v Vrhovem, kjer je storilec dvema občanoma odtujil 15 sadik paradižnika in ju z dejanjem oškodoval za okoli 60...

Danes po 12. uri v svibenskem zaselku brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d. - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo danes od 12. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava...