V petek je z mesta poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Radeče odstopil Tomaž Knavs, med člani tudi ni več Mateja Trošta. Župan Občine Radeče Tomaž Režun je funkcijo poveljnika dodelil mag. Matjažu Šušteršiču, dodatno pa je bil med člane imenovan še Dalibor Crljenkovič, ki se na Občini Radeče službeno ukvarja s področjem zaščite in reševanja.  

Knavs odstopil na lastno željo

Uradno je Tomaž Knavs začel funkcijo poveljnika štaba Civilne zaščite Občine Radeče opravljati z imenovanjem na podlagi izdanega sklepa župana Občine Radeče 5. avgusta 2019, trajala pa je do preteklega četrtka (19. novembra), ko je župan sprejel njegov odstop in imenoval tudi novega poveljnika.

Odstopno izjavo je Knavs podal sredi meseca septembra in želel, da njegova funkcija preneha s 1.oktobrom 2020.

Razlog za Knavsom odstop je osebne narave: "Lahko povem le toliko, da moraš biti kot poveljnik vsakodnevno prisoten pri delu civilne zaščite ter opravljati svoje dolžnosti in naloge, kar je poleg mojega rednega dela na Komunali Radeče postalo ogromno breme, zato sem se odločil, da se posvetim svojemu poklicnemu delu v celoti," je povedal zdaj že nekdanji poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Radeče, ki na radeški komunali na delovnem mestu vodja gradbene skupine in investicij drži roko nad operativnim področjem kanalizacije in odpadkov.

Obdobje nehvaležnih razmer razkrilo solidarnost radeških občanov

Ob tem, ko se je Tomaž Knavs poslovil s poveljniške funkcije, se je kar samo postavilo vprašanje, kaj mu je omenjena vloga, četudi le dobro leto trajajoča, prinesla novega. So bila to kakšna strokovna spoznanja, še bolj dodelano sproprijemanje z organizacijskimi izzivi, morda so se spremembe zgodile tudi z osebnostnega vidika?

"Vloga poveljnika občinskega štaba CZ zahteva predvsem odgovornost v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito in reševanje.
Moja glavna naloga in skrb je bila, da sem preko občinskega štaba civilne zaščite vzpostavil in skrbel za sistem za zaščito pred nevarnostmi ter potrebno pomoč. Lokalna skupnost mora biti vedno in v vsakem trenutku pripravljena tudi na možnost nastanka nesreče, kot poveljnik pa moraš preko občinskega štaba ob vsakem trenutku biti pripravljen na reševanje in pomoč ter kasneje na morebitne sanacije posledic naravnih nesreč.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema v prvi vrsti varstvo in zaščito ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja, zato sem že prej poudaril, da je moje spoznanje, ko si v vlogi poveljnika CZ, prevzameš in nosiš tudi veliko odgovornost.

Pomembna je tudi organiziranost delovanja celotnega štaba, povezanost z občinsko upravo in njihova podpora, ki sem jo jaz v času opravljanja te funkcije nepretrgoma tudi imel.

Moje delo je zaznamovala marca razglašena epidemija novega koronavirusa, ki je trajala vse do konca meseca maja, pa bila jeseni ponovno razglašena, in to je bil čas, ko sem spoznal, da znamo Radečanke in Radečani stopiti skupaj, izkazala se je človeška solidarnost, saj so za večino pomoči potrebnih poskrbeli sorodniki, prijatelji in sosedi."

Si pa ob prevzemu funkcije poveljnika občinskega štaba CZ Knavs, priznava, niti najmanj ni predstavljal, da bo v prvem letu dela v tej vlogi padel v takšno preizkušnjo. "Kmalu po novem letu smo se namreč že spogledovali s »korono«. Predvsem na začetku, brez izkušenj, brez opreme."

Ob odhodu s poveljniškega mesta brez posebej dolgega premišljevanja strne kratko strne dogajanje letošnjega leta: Nehvaležno. Največkrat bi lahko kar besedo nehvaležno uporabil v povezavi s trenutno pandemijo oz. epidemijo. Ja, so bile tudi težke oz. nehvaležne odločitve, zlasti pri sprejetju in uvedbi posameznih ukrepov, ki so za nekatere bili ob uvedbi tudi boleči, pa vendarle so se kasneje izkazali za pravilne in bili s strani občank in občanov Radeč sprejeti v pozitivnem smislu.

Z županom sva se v času trajanja "korona krize" vsakodnevno slišala tudi večkrat na dan, včasih sem potreboval jaz njegovo mnenje ali obratno. Vsekakor sva se dopolnjevala, poudariti moram, da sem od njega vedno dobil polno podporo, " v trenutkih slovesa ostaja Knavs pozitivnega zavedanja, da je skupno delo potekalo dobro, ustrezno in v duhu medsebojnega sodelovanja.

Razlogi niso v finančnih spodbudah

Glede na sistemske ureditve v Sloveniji in z vidika lokalnih skupnosti, pri nas finančne spodbude niso razlog, da nekdo opravlja delo poveljnika štaba CZ. To potrjujeta tako nekdanji poveljnik Knavs, ki je razkril, da dokler je opravljal funkcijo poveljnika, le-ta ni bila posebej plačana, prav tako stalna pripravljenost, ki zajema 365 dni v letu, ni plačana, v enakem smislu pa je odgovoril tudi mag. Matjaž Šušteršič: "Funkcija poveljnika pri nas nikoli ni bila plačana in tudi sedaj ni in ne bo."

Šušteršič poudarja aktivno stanje in operativno pripravljenost

Mag. Matjaž Šušteršič je bil na funkcijo poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine Radeče imenovan 20.11.2020 s sklepom župana (gre za županovo odločitev in tudi morebitna razrešitev je v pristojnosti župana), potem ko se je Tomaž Knavs sam odločil za odstop.

Sodelavec radeške občinske uprave s področja projektnega dela in investicij pa tudi na osnovi njegove neposredne vključenosti v različna operativna dela znotraj Občine ocenjuje, da je "Štab CZ Občine Radeče zelo dobro organiziran, zadnje spremembe v članstvu štaba (vključitev Daliborja Crljenkoviča in zamenjava Mateja Trošta z Marjanom Roglom kot predstavnikom Elektra) pa so zgolj usmerjene v optimizacijo njegovega delovanja. Ključnega pomena je tako, da štab še naprej ostaja aktiven in operativen ter pripravljen na različne možne scenarije v prihajajočih mesecih."

Novi imeni: Marjan Rogel, Dalibor Crljenkovič

Štab sicer sestavljajo poveljnik, namestnik poveljnika in člani, ni pa ločitve na ožjo ali širšo sestavo. V praksi se štab ne sestaja vedno v polni sestavi, pač pa se selektivno glede na trenutne potrebe in obseg dela aktivira štab v operativni sestavi, ostali člani pa so o dogajanju obveščeni prek telefona ali elektronske pošte, je povedal mag. Matjaž Šušteršič.

In ozadje vključitve dveh novih posameznikov v ekipo? Dosedanji član Matej Trošt je po nastopu delovnega razmerja v podjetju SONCE energija d.o.o ponudil svoj odstop, saj je njegovo članstvo v štabu bilo povezano z njegovim delovnim mestom na Elektru Ljubljana.

Podjetje, ki skrbi za distribucijo električne energije kar tretjini vseh slovenskih odjemalcev, se je sicer v preteklosti že izkazalo kot pomembna pomoč v povezavi s silami zaščite in reševanja zaradi njihove možnosti lokalnega upravljanja dobave električne energije (vklopi/izkopi) in zaradi možnosti pomoči z uporabo njihove delovne specifične delovne opreme.

Na Troštovo mesto je tako po novem imenovan Marjan Rogel, delovodja Elektra Ljubljana znotraj Distribucijske enote Trbovlje - Nadzorništva Radeče.

Dalibor Crljenkovič pa je, lahko bi rekli, že po njegovi službeni dolžnosti dobrodošla novost v prevetreni sestavi Štaba Civilne zaščite Občine Radeče, saj je prav on podpisan kot odgovorna oseba za izdelavo občinskih načrtov zaščite in reševanja za različne primere, tudi pojava epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Tako je prvi znotraj radeške občinske uprave, ki sledi zakonodajnim predpisom in novostim s področja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.Zanimivost za zaključek

Pred Šušteršičem in pred uslužbencem radeške komunale Knavsem, je funkcijo poveljnika opravljal Slavko Kočevar. Knavs je ob tem, ko je bil pobaran, ali je poveljniška vloga povezana s "komunalno", dejal, da ne gre za slučajnost. "Po moji informacijI je, odkar je bila ustanovljena Komunala Radeče oz. Občina Radeče mesto poveljnika Štaba CZ Občine Radeče pripadalo direktorju Komunale, nazadnje pa so se zadeve sformulirale drugače."

Po razkritem sodeč je torej Tomaž Knavs lanskega avgusta postal prvi poveljnik, ki je bil na to mesto imenovan iz t.i. operative, mag. Matjaž Šušteršič pa s preteklim petkom prvi poveljnik, ki sicer prihaja iz občinskih vrst.

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Z glasbo v srcu, pogumno naprej ....

V glasbenih šolah poteka pouk na daljavo od 19. oktobra 2020 dalje. Epidemija je tudi glasbenike iz šolskega prostora preusmerila in prikovala pred računalnike. A tudi pri tovrstnem načinu dela...

Shranjujte star papir do aprila!

V letošnjem šolskem letu se je Osnovna šola Marjana Nemca Radeče kljub epidemiji odločila, da bodo v aprilu ponovno organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. V ta namen so pripravili plakat...

Pripravniško mesto na voljo!

Zdravstveni dom Radeče je včeraj preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil razpis prostega delovnega mesta, na osnovi katerega bo polletno zaposlitev dobila srednja medicinska sestra...

Za šport letos skoraj 400 tisočakov

Zakonodajno je določeno, da država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Na osnovi predloga Letnega programa športa v občini Radeče za to leto, so občinski...

Le še brezstično in vnaprej pripravljeno

Knjižnica Laško obvešča uporabnike (tudi svoje enote) v Knjižnici Radeče, da je po odloku Vlade Republike Slovenije v slovenskih knjižnicah od vključno včerajšnjega dne, torej sobote, 9. januarja...

Občinsko kulturno priznanje prejme ....

Priznanje Ivana Pešca je nagrada s strani Občine Radeče, namenjena tistim, ki s posebnimi dosežki in uspešnim delovanjem na področju kulture prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu...

Prijave za cepljenje v Radečah

Iz Zdravstvenega doma Radeče so sporočili, da skladno z obširnim poročanjem v vseh oblikah medijev na temo cepljenja številni kličejo v njihove ambulante z vprašanji, kdaj in kako bo cepljenje...

Najpogosteje ga obiščejo upokojenci in kmetje

Na Posavsko potujočo knjižnico se je v prvih treh mesecih vpisalo 24 članov. Trenutno je največ odraslih, in sicer prevladujejo upokojenci, kmetje in tisti zaposleni, ki lahko obiščejo Bralka v...

ZD Radeče bo prebujal z optimizmom

Zdravstveni dom Radeče je uporabnikom zdravstvenih storitev že ponudil telefonske številke in na drugi strani povezave kontakt z osebami, ki nudijo pomoč v duševni stiski, ocenili pa so tudi, da...

Odziv velik, testiralo se bo do preklica

Zdravstveni dom Radeče je po tem, ko je zadnje tri dni koledarskega leta začel izvajati brezplačne teste za občane, sporočil, da so prejeli s strani Ministrstva za zdravje dopis, na osnovi katerega...

Pred skokom v 2021 še 13. občinska seja

30. decembra je potekala 13. redna seja, ki jo je župan Občine Radeče Tomaž Režun sklical 23. decembra. To je bila druga ZOOM občinska seja, ki je zaradi trenutnih epidemioloških razmer torej...

Jutri in v sredo hitri testi brezplačno

Zdravstveni dom Radeče bo jutri , v torek, 29. decembra in v sredo, 30. decembra , med 11. in 13. uro v COVID zabojniku pred ZD Radeče izvajal hitre teste , ki bodo za občane brezplačni.

Pa smo naredili nekaj dobrega!

Ob reki Savi na obrobju Radeč se na desnem bregu dviguje graščina, v kateri domuje Prevzgojni dom Radeče, malo nižje ob reki na levem bregu v Loki pa dvorec, v katerem domujejo upokojenci. Običajno...

Doslej testirali 140 oseb

Zdravstveni dom Radeče je po sklepu Ministrstva za zdravje s 4. decembrom letos začel v kontejnerju, ki je med drugim namenjen tudi izvajanju preventivnih ukrepov, izvajati hitre teste. Doslej so...

Hladnejši dnevi v družbi knjig

Knjižnica Laško in s tem tudi Knjižnica Radeče že trinajsto leto pripravljata bralno značko za odrasle in hladnejši dnevi, ki so nastopili (ko je zunaj manj opravil), so kot nalašč, da posežemo po...

Kam se bo investiralo v letu 2021?

Med pomembnimi točkami odločanja na ponedeljkovi občinski seji je bilo tudi potrjevanje predloga Proračuna Občine Radeče za leto 2021. Odločevalci na ravni lokalne skupnosti so se v 6. točki...

V šoli bo delal nov hišnik

Danes in jutri je še čas za prijavo preko elektronske pošte za vse tiste, ki se vidijo v vlogi bodočega hišnika v radeški šoli. Med kandidati, ki imajo srednjo poklicno izobrazbo smeri mizar,...

Nova pridobitev za ZD Radeče

Zdravstveni dom Radeče je v skladu s sprejetim Rebalansom finančnega načrta v letu 2020 opravil nakup osebnega vozila - slednje je že v uporabi. Njihov obstoječi vozni park tako odslej dopolnjuje...