Zdravstveni dom Radeče je prvi zdravstveni zavod v Sloveniji, ki je prejel pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Ekvilib Inštitut, ki je s partnerji GZS, ZDS in ZSSS nosilec certificiranja, povabil zdravstvene zavode ter vse druge gospodarske in negospodarske organizacije, da izkoristijo letošnji Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, bo okviru razpisa v letu 2021 100 podjetjem in organizacijam brezplačno podelil certifikat.

Ključ do uspeha pri delu so ljudje

Odgovornost do zaposlenih v zdravstvu je ključnega pomena. Ker je poslanstvo teh organizacij skrb za bolnike, je pomembno, kako skrbijo tudi za svoje zaposlene, še posebej ob dodatno oteženih pogojih dela ob novem koronavirusu.

Zdravstvenim ustanovam lahko pri tem pomaga certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki jim ponudi podrobno analizo stanja na področjih družbene odgovornosti do zaposlenih ter načrt ukrepov za izboljšanje.

Čeč: "Vlaganje v družbeno odgovornost prinaša veliko pozitivnih učinkov."

Prednosti  certificiranja so  tako prepoznali tudi v Zdravstvenem domu Radeče. »V našem zdravstvenem domu dajemo velik poudarek zaposlenim. Prepričani smo, da se še posebej na področju zaposlovanja s pomočjo družbene odgovornosti povečujejo pripadnost, vključenost, udeležba, inovativnost in morala zaposlenih. Manj je absentizma in fluktuacije, izboljša se varnost in zdravje zaposlenih. Vlaganje v družbeno odgovornost nam je pomembno tudi zato, ker prinaša boljši odnos z lokalno skupnostjo, zmanjšuje stroške, veča ugled zavoda, pripomore pri zadovoljstvu uporabnikov,« pravi Franci Čeč, direktor Zdravstvenega doma Radeče, in dodaja, da je skrb za zaposlene je še posebej pomembna v času epidemije koronavirusa:

»Naše delo se je v tem času močno spremenilo. Zavedamo se, da je bitka s koronavirusom tek na dolge proge in da še potrebujemo fizično in psihično kondicijo. Za zaposlene tako vsak dan na naši spletni strani objavimo članek s področja pozitivne psihologije, s čimer želimo spodbujati samozavest, optimizem, upanje in psihološko odpornost.«

V ZD Radeče so se odločili za pristop h krovnemu certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec, ki pokriva vsa štiri področja certificiranja:

  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja,
  • izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj,
  • medgeneracijsko sodelovanje ter
  • varnost in zdravje pri delu.

»V okviru postopka certificiranja smo med drugim uvedli dodatne bonitete za povečanje socialne varnosti zaposlenih, izobraževanje vodij s področja medgeneracijskega sodelovanja, politiko izklapljanja elektronskih naprav in varčno osvetlitev. Prizadevali si bomo za pridobitev naslednje stopnje - naprednega certifikata, saj želimo, da so zastavljeni ukrepi vpeljani skladno z načrtom implementacije in da dosežemo cilje na tem področju,« še dodaja Franci Čeč.

 Na plače ni vpliva, je pa na organizacijsko kulturo

»Organizacije na področju zdravstva ne morejo vplivati na plače zaposlenih, saj je plačni sistem že postavljen. Lahko pa vplivajo na organizacijsko kulturo, ki zaposlenim nudi podporo v težavnem delovnem okolju, ki ga je novi koronavirus še dodatno otežil, saj so zaposleni odgovorni za lastno kot tudi za varnost in zdravje uporabnikov. Zaposleni tako potrebujejo delovno okolje, ki jim omogoča ustrezno varovalno opremo, nudi podporo ter jim pomaga tudi pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. Hkrati pa so na področju zdravstva tudi druga področja, kjer je pomembna družbena odgovornost, kot so družbeno odgovorno javno naročanje, odgovornost do okolja in celostno upravljanje organizacije,« izpostavlja Lucija Glavič, strokovna sodelavka Ekvilib Inštituta.

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Prvi zdravstveni zavod v Sloveniji s certifikatom

Zdravstveni dom Radeče je prvi zdravstveni zavod v Sloveniji, ki je prejel pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Ekvilib Inštitut, ki je s partnerji GZS, ZDS in ZSSS nosilec...

Ste vedeli za "nov" fitnes na prostem?

S skupnim posavskim projektom Mar nam je za skupnost so Radeče so v okviru projekta pridobile fitnes napravi na prostem. S projektom, sofinanciranim iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so...

Potreba po spremljevalcu gibalno oviranih učencev

Celjska območna služba Zavoda Republike za zaposlovanje je izkazala potrebo radeške osnovne šolske po zaposlitvi spremljevalca gibalno oviranih učencev - z namenom, da se zagotovi pomoč gibalno...

Veselje 125 otrok ob vrnitvi v šolo

Danes se je v matično šolo v Radeče izmed skupno 117 učencev prve triade v šolske klopi vrnilo 113 otrok, prag Podružnične šole Svibno pa je prestopilo vseh 12 učencev do vključno 3. razreda. Četudi...

Opomnik: jutri Bralkov obisk

V tem tednu bo postajališča v radeški občini obiskala Posavska potujoča knjižnica. Jutri, v četrtek, 4. februarja, se bo najprej Bralko ustavil na parkirišču pri Baru Branka (8.00-8.40), nadaljeval...

Želim si, da bi moja učiteljica vedela ...

Letos je društvo Radi pišemo z roko že šestič organiziralo Teden pisanja z roko. Akcija je potekala od 18. do 22. januarja 2021 in tema letošnjega tedna je bila Pišem pismo prijatelju . Razmere so...

Čemu neobičajno visoka komunalna položnica?

V januarju izdana položnica, ki jih je svojim uporabnikom izdala Komunala Radeče, je marsikoga presenetila in istočasno razhudila. Znesek je bil pri večini namreč nenavaden; višji kot pretekle...

Radečan in Svibenčan v Razvojni svet regije Posavje

Razvojnemu svetu regije Posavje je ob zaključku finančne perspektive 2014-2020 potekel mandat, zato je Svet regije Posavje sprejel skupno listo kandidatov, ki jo je Regionalna razvojna agencija...

Začeli popis škode po potresu

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem (29. decembra 2020)....

Z glasbo v srcu, pogumno naprej ....

V glasbenih šolah poteka pouk na daljavo od 19. oktobra 2020 dalje. Epidemija je tudi glasbenike iz šolskega prostora preusmerila in prikovala pred računalnike. A tudi pri tovrstnem načinu dela...

Shranjujte star papir do aprila!

V letošnjem šolskem letu se je Osnovna šola Marjana Nemca Radeče kljub epidemiji odločila, da bodo v aprilu ponovno organizirali zbiralno akcijo odpadnega papirja. V ta namen so pripravili plakat...

Pripravniško mesto na voljo!

Zdravstveni dom Radeče je včeraj preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil razpis prostega delovnega mesta, na osnovi katerega bo polletno zaposlitev dobila srednja medicinska sestra...

Za šport letos skoraj 400 tisočakov

Zakonodajno je določeno, da država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Na osnovi predloga Letnega programa športa v občini Radeče za to leto, so občinski...

Le še brezstično in vnaprej pripravljeno

Knjižnica Laško obvešča uporabnike (tudi svoje enote) v Knjižnici Radeče, da je po odloku Vlade Republike Slovenije v slovenskih knjižnicah od vključno včerajšnjega dne, torej sobote, 9. januarja...

Občinsko kulturno priznanje prejme ....

Priznanje Ivana Pešca je nagrada s strani Občine Radeče, namenjena tistim, ki s posebnimi dosežki in uspešnim delovanjem na področju kulture prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu...

Prijave za cepljenje v Radečah

Iz Zdravstvenega doma Radeče so sporočili, da skladno z obširnim poročanjem v vseh oblikah medijev na temo cepljenja številni kličejo v njihove ambulante z vprašanji, kdaj in kako bo cepljenje...

Najpogosteje ga obiščejo upokojenci in kmetje

Na Posavsko potujočo knjižnico se je v prvih treh mesecih vpisalo 24 članov. Trenutno je največ odraslih, in sicer prevladujejo upokojenci, kmetje in tisti zaposleni, ki lahko obiščejo Bralka v...

ZD Radeče bo prebujal z optimizmom

Zdravstveni dom Radeče je uporabnikom zdravstvenih storitev že ponudil telefonske številke in na drugi strani povezave kontakt z osebami, ki nudijo pomoč v duševni stiski, ocenili pa so tudi, da...