Ko je 30. avgusta 2020 radeško občino zadelo neurje z močnim vetrom in točo, pred posledicami razbesnjene narave ni bil izvzet niti Prevzgojni dom Radeče. Uslužbenca te ustanove Gregor Dremšak iz Rimskih Toplic in Miha Celestina iz Sopote sta tedaj pristopila k sanaciji in odpravi posledic neurja in s tem preprečila ogroženost ljudi in nadaljnjo večjo gmotno škodo v Prevzgojnem domu Radeče, za kar sta na slavnostni prireditvi na Brdu slavnostno prejela priznanje.

Ob dnevu uprave za izvrševanje kazenskih sankcij so podelili priznanja za leti 2020 in 2021, med katerimi so bile pohvale za uspešno in dolgoletno delo, pohvale za vidnejše dosežke ter pohvale za uspešno sodelovanje zunanjim organizacijam in sodelavcem. Podeljeni so bili tudi trije znaki uprave in ena plaketa ministrstva.

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen sta podelila 59 priznanj sodelavcem iz vseh lokacij zavodov za prestajanje kazni zapora z oddelki, Prevzgojnega doma Radeče in Generalnega urada ter zunanjim sodelavcem, s katerimi uprava na različnih strokovnih področjih zelo uspešno sodeluje.

Pogled v dogajanje leto in pol nazaj 

Povsem običajno zadnje avgustovsko nedeljsko popoldne se je leta 2020 v hipu sprevrglo v množično intervencijo, kjer so imeli gasilci polne roke dela po vsej občini od zgodnjega popoldneva pa do noči ter v dneh po neurju prav tako - z odpravo posledic ujme.

Uslužbenci edinega zavoda za prestajanje ukrepa oddaje v prevzgojni dom za mladoletnike v Sloveniji Prevzgojnega doma Radeče in gasilci PGD Radeče se še dobro spominjajo, kako je neurje z vetrom in točo poškodovalo streho graščine, v kateri ima prostore Prevzgojni dom, upravno stavbo in druge pomožne objekte, polomilo je drevje v parku in razbilo okna. 

"Tedaj, ko se je zgodila ta naravna nesreča, sem koristil redni letni dopust, po klicu s strani Prevzgojnega doma pa sem kot oskrbnik premoženja prišel v službo. Strešna opeka je bila razmetana vse naokrog, drevesa so bila podrta in vso tedanje dogajanje je zahtevalo, da v karseda kratkem času popišem vse pomembno, iz česar sem oblikoval seznam najnujnejših opravil, ukrepov in komunikacije," opisuje sestavljanje seznama prioritet v času ujme Miha Celestina, ki sicer živi na litijski strani Sopote.

Zaščititi mladoletnike pred nevarnostjo

Da so bili prvi ukrepi in dejanja, ki jih je bilo potrebno izvesti, vse prej kot enostavna, potrjuje tudi podatek, da je Gregor Dremšak poskrbel za najbolj nujna sanacijska dela na samem vrhu graščine, na strehi, ki predstavlja najvišjo točko zgradb, ki jih ima v uporabi Prevzgojni dom Radeče.

Sogovornik Celestina prav vzpon sodelavca Gregorja na precejšnjo višino na streho na zadnji strani graščine, na delu ob Savi, opisuje kot pogumno, hkrati pa poudarja, da je bil pri tem tudi previden in natančen, v luči seveda tudi lastne varnosti.

"Sam sem imel v tednu, ko je bilo potrebno izvajati sanacijska dela po neurju, vso organizacijo "na čez", kajti za uspešno in učinkovito izvedena dela so bili potrebni dogovori z različnimi službami in organizacijami, denimo na temo vodovoda, glede odstranitve dreves, tudi komunikacija z odvetnikom Družbe hčera krščanske ljubezni svetega Vincencija Pavelskega, katere so lastnice območja, na katerem dejavnost opravlja Prevzgojni dom Radeče," navaja Celestina, ki izjavo za Radeški utrip povzema kratko in jedrnato: "Vse, ki smo v ukrepali, je vodil osrednji cilj: Zagotoviti varno okolje mladoletnikom in zaposlenim v Prevzgojnem domu Radeče, predvsem pa odpraviti vse morebitne nevarnosti, ki bi lahko pripeljale do poškodb v prvi vrsti naših fantov (mladoletnikov, op.p.) in tudi osebja, ki dela z njimi."

 

Preberite še več člankov - Javni zavodi

Predstavnica v RRA Posavje je mag. Marjetka Lipec

Pri 11. točki dnevnega reda včerajšnje seje Občinskega sveta Občine Radeče so se na osnovi prejetega gradiva občinski svetniki lotili tudi standardnega postopka, kot je pojasnil predsednik Komisije...

WiFi4EU in Radeče: Na 10 lokacijah brezplačno do spleta

Na podlagi uspešne prijave na poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih je Občina Radeče v mesecu maju zaključila...

Gal osvojil 2. mesto in prejel posebno zahvalo celjskega župana

V Celju je potekal zagovor raziskovalnih nalog v organizaciji zavoda Mladi za Celje, ki srečanje organizira v okviru tekmovanj Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Kot edini predstavnik Osnovne šole...

ZD Radeče: Odlično delovno mesto, 6 zahval in ambasadorki srčnosti Cvetka in Vesna

V včerajšnjem poznem popoldnevu se je v Domu kulture Radeče odvijala prireditev v organizaciji Zdravstvenega doma Radeče in Sveta uporabnikov ZD Radeče. Radeška zdravstvena ustanova je prejela...

Maja, Ema in Zala prejele srebrno priznanje (Zeleno pero)

V osnovni šoli Marjana Nemca Radeče so ponovno zelo ponosni na odlične dosežke na tekmovanjih iz znanja na državnih tekmovanjih. Učenke so se tudi letos udeležile tekmovanja za Zeleno pero, ki je...

Usposabljanje zaključuje prva skupina prvih posredovalcev

V radeški občini se udejanja vzpostavljanje sistema prvih posredovalcev - laikov, ki so osnovno usposobljeni za nudenje prve pomoči ob življenjsko ogrožajočih stanjih, katerih ukrepanje je odločilno...

Gospodarsko ministrstvo potrdilo POJNT; obeta se obnova Simončičeve hiše

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je danes s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),...

Zaključena je 14., teče že 15. bralna značka za odrasle

V knjižnicah pod okriljem Knjižnice Laško so na pragu iz maja v junij začeli 15. sezono Bralne značke za odrasle, po tem, ko je 14. uspešno zaključilo 36 radeških bralcev. Vsako leto Knjižnica Laško...

Že si lahko zagotovite sezonsko vstopnico za bazen

KTRC je v sredo objavil obvestilo, da se je predprodaja sezonskih vstopnic za Bazen Radeče začela. Predprodaja poteka od 27. maja do 30. junija 2022, bazen pa bo začel obratovati 24. junija....

Izkušnje z lesom? Državna ustanova v Radečah zaposluje!

Na delovno mesto, ki bo potekalo v dveh izmenah, bo Prevzgojni dom Radeče zaposlil osebo, ki bo opravljala delo "delovnega inštruktorja V". Med pogoji za zasedbo je zahtevan opravljen...

Zdravstveni dom Radeče nudi službo dvema

Zdravstveni dom Radeče je preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil razpis, na osnovi katerega bosta polletno zaposlitev dobili srednja medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik...

Na Vrtnariji Komunale Radeče nov delovni čas

Komunala Radeče njihove cenjene stranke obvešča, da je od ponedeljka, 23.maja 2022 dalje, na Vrtnariji Komunale Radeče spremenjen delovni čas. Sadike rož, zelenjadnice ter ostalo iz ponudbe vam je...

Zaposlili bodo svetovalca - psihologa

V ponedeljek je Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij objavila potrebo po zasedbi delovnega mesta "svetovalec - psiholog". Delo se bo opravljalo v Prevzgojnem domu Radeče, rok...

Na vpogled je načrt zaščite in reševanja ob jedrski/radiološki nesreči

Občina Radeče je na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči organizirala javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali...

Vas zanima delo grobarja? Odprt je razpis za zaposlitev!

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o je preko Zavoda Republike Slovenije objavilo potrebo po zasedbi delovnega mesta "grobar", za katero zadostuje osnovnošolska izobrazba, je pa zaželjen izpit F...

Kaj najdemo v 435. Utrinkih iz Radeč

V ponedeljek, 16. maja, je bila gledalcem dana na vpogled nova oddaja, ki jo pripravljata Občina Radeče in KTRC Radeče. Med aktualnimi dogodki je moč zaslediti posnetke Radeških gamsov , ki so...

OBVESTILO Komunale Radeče imetnikom bazenov

Poletne radosti mnogi dopolnijo tudi na domačem bazenu. Lastniki v teh toplejših dneh polnijo svoje bazene, kar kot nenadno izgubo (okvaro) zazna tudi kontrolni sistem Komunale Radeče. "Zato vas,...

3. mesto: radeški učenci = Mladim JE MAR, kako pomagati sočloveku

Kljub zahtevnim in težkim razmeram v šolah, ko je kar veliko časa pouk potekal na daljavo, iz Območnega združenja Rdečega križa Laško-Radeče poudarjajo, kako so veseli, da so se ob sproščanju...