V tem tednu je Svibanka Urška Renko v vlogi uslužbenke Regionalne razvojne agencije Posavje, obvestila o začetku javnega razpisa P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. V problemsko območje sodi tudi občina Radeče, za uvodno ilustracijo: od januarja do oktobra 2020 se je stopnja registrirane brezposlenosti gibala od 8,0 do 9,5%, kar nas uvršča blizu slovenskega povprečja iz oktobra 2020 (to je tedaj znašalo 8,6%).

Da je območje Radeč v zadnjih desetih letih zelo blizu ali celo nad slovenskim povprečjem glede stopnje registrirane brezposlenosti, nazorno prikazuje tudi spodnja preglednica (vir: Statistični urad Republike Slovenije), je pa spodbudno, da se stopnja zmanjšuje, denimo iz 11,6 % iz leta 2010 smo kot občina "padli" (kar je v tem primeru pozitivno, saj pomeni manj ljudi brez zaposlitve) na oktobrskih 8,1 %.

V Uradnem listu 204/2020 in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada je objavljen javni razpis P7R 2020 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Poleg Radeč, ki so uvrščene v problemsko območje, razpis zadeva še nekaj posavskih občin, ki so hkrati poleg problemskega opredeljene tudi kot obmejne: Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki.

Višina kredita, ki ga lahko mikro, mala in srednje velika podjetja pridobijo, znaša od 5.000 do 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %, obdobje od sklenitve kreditne pogodbe do plačila zadnjega obroka kredita pa se lahko giblje od 12 do 60 mesecev (enega do pet let).

Roki, ki so pomembni za zainteresirana podjetja glede oddaje vlog, so:

  • 1.februar 2021;
  • 1. marec 2021;
  • 1. april 2021;
  • 1. maj 2021;
  • 1.junij 2021;
  • 1.julij 2021;
  • 1. september 2021 in
  • 1. oktober 2021,

več o samem razpisu pa je zapisano v uvodno navedeni številki Uradnega lista in na uradni spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, pod zavihkom Javni pozivi in razpisi.

 
 

Preberite še več člankov - Gospodarstvo

Sprememba v postrežbi po obisku inšpektorja

Pred nekaj urami je bila Sladoledarnica Edi deležna obiska Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki deluje v okviru Ministrastva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - potekal je...

Zaposlijo tri delavce v proizvodnji

Včeraj je Muflon, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavil potrebo po treh delavcih, ki bodo delali dvoizmensko v proizvodnji;...

Tekom 11 dni zaprtja države sladoled BO!

Sladoledarnica Edi od 1. aprila skladno z ukrepi, ki stopijo v veljavo, ne bo več nudila sladoledov, a to velja le za t.i. takojšnje uporabnike. Nakup mrzle sladice bo od četrtka mogoč na način, da...

Analogne zamenjujejo digitalni

Skladno z Načrtom uvedbe naprednega merilnega sistema v elektrodistribucijskem sistemu Slovenije tudi na radeškem območju aktivno potekajo menjave elektro-števcev. Do leta 2025 naj bi bilo na...

Službo dobi sistemski inženir!

Na območju Upravne enote Laško, natančenje v občini Radeče, je zaznana potreba po zaposlitvi na delovnem mestu sistemski inženir m/ž , zainteresirani kandidati pa bodo v igri za razgovor, v kolikor...

Zaposlili bodo strojnika kotlarne

Včeraj je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil potrebo radeške papirnice po strojniku kotlarne, izbran kandidat s srednjo poklicno izobrazbo tehnične smeri pa bo dobil službo za obdobje...

Iščejo kurirja za dostavo paketnih pošiljk

Hitra pošta d.o.o transport in kurirska dejavnost Krško je objavila prosto delovno mesto "Kurir m/ž v Radečah". V razpisu na spletni strani Zavoda Republike Slovenije je navedeno, da gre za...

Sladoledar se je vrnil v Radeče

Po jesenskem in zimskem hladnejšem obdobju se je na mesto, kjer razdeljuje kepice sladoleda, danes vrnil Lirim Kahrimani iz Sladoledarnice Edi in natanko opoldne odprl vitrine, v katerih so že prvi...

Službo dobi varilec

Galvanizacija in storitve Mitja Repar s.p. (Ulica Milana Majcna, Radeče) zaposli delavca, je razvidno iz seznama prostih delovnih mest, ki so objavljena na Zavodu Republike Slovenije za...

Prosto delovno mesto: tiskar 2 m/ž

Z včerajšnjim dnem je začel teči razpis za prosto delovno mesto v Muflonu, družbi za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. , znotraj katerega za obdobje šestih mesecev iščejo tiskarja 2 m/ž...

Kdo bo nov strojnik kotlarne?

V Radeče Papir Nova d.o.o bodo za obdobje enega leta zaposlili novega sodelavca, od katerega je pričakovana srednješolska izborazba tehnične smeri. Bodoči strojnik kotlarne bo tekom opravljanja...

Večizmensko delo na voljo: pomočnik m/ž

Družba Radeče Papir Nova d.o.o . je razpisala prosto delovno mesto: pomočnik. Ta bo moral skrbeti za: pravočasno zagotovitev vseh materialov; za pravilno, pravočasno in kakovostno pripravo...

Baron bo sprejel novega sodelavca medse

Podjetje Baron d.o.o., ki se nahaja na naslovu Obrežje 4, išče voznika/dostavljalca blaga/skladiščnega delavca , ki bo izvajal dostavo blaga; prevzemal in izdajal blago na terenu in njihovem...

Razpisali prosto delovno mesto

Hčerinska družba radeške papirnice bo zaposlila strokovnega sodelavca za pripravo dela. Od kandidatov je zahtevana srednja poklicna izobrazba in vsaj leto dni delovnih izkušenj. Iz razpisa, ki ga je...

Podjetniki, do petka je še čas

Podobno kot v lanskem letu imajo na pragu leta 2021 tudi na osnovi javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo samozaposleni in mikropodjetja še vedno možnost prejema...

Postalo dokončno: prisilne poravnave NE BO!

Že skoraj štiri leta so trajale sodne obravnave, v katerih so družbe, povezane z nekdanjim prvim možem radeške papirnice Igorjem Rakušo , želele sprožiti postopek prisilne poravnave družbe Radeče...

Prosto delovno mesto v radeški papirnici

Danes je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil prosto delovno mesto v družbi Radeče Papir Nova d.o.o. vnašalec in pripravljalec snovi na PS4 . Izbran kandidat bo pripravljal vlaknine na...

Kuverta na Jagnjenici zaposluje!

Podjetje iz sektorja papirne industrije MM Kuverta d.o.o., ki daje delo desetim zaposlenim, ki svoje naloge opravljajo v proizvodnem obratu na Jagnjenici, je objavilo potrebo po dodatni delovni sili.