Na območju Občine Radeče so se v letu 2023 pojavljale kršitve pri parkiranju v mestnem središču občine Radeče, občasno še na Starograjski ulici in pri trgovskem centru Spar, ob jutranjih konicah še pri osnovni šoli v Radečah, kjer je bilo opravljenih več nadzorov v času začetka in zaključka pouka. Zaznane kršitve s področja prometa so se reševale v sodelovanju z Občino Radeče, SPV Občine
Radeče, Komunalo Radeče d.o.o. in s Policijsko postajo Laško.

Redarska služba Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa (MI-SPO) občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica zaznava povečan obseg pristojnosti, glavna težava pri tem pa je, da se inšpekcije niso reševali sprotno oziroma so se prenašala in tako se sedaj v veliki meri ukvarjajo s postopki, ki se vodijo za pretekla obdobja.

Prav tako redarjem in inšpektorjem policija veliko odstopa predloge za uvedbo postopkov v prekrških, kjer pa se MI-SPO že dalj čas spopada z neporavnanostjo izdanih glob zaradi "nedotakljivosti" kršiteljev, ki prejemajo socialne transferje (insolventnost dolžnikov, ki so dalj časa plačilno nesposobni, kar pomeni, da terjatev ne bo mogoče izterjati), je povedal vodja MI-SPO Martin Cerjak.

"Pobrali" 1.885 evrov iz naslova glob

Kot je razvidno iz poročila, v katerem so zabeležena tudi plačila in terjatve iz leta 2023, se je znesek v primerjavi z lanskim zmanjšal. Skupni znesek plačanih glob je namreč znašal

  • v letu 2021: 915,00 evrov
  • v letu 2022: 2.460,00 evrov
  • in v letu 2023: 1.885,00 evrov.

Število prekrškov je rahlo povečano iz naslova neregistriranih vozil, katera je bilo potrebno odstraniti. V letih 2021 in 2022 so evidentirali štiri takšna vozila, lani sedem. "Deloma je to povezano z veliko ujmo v letu 2023, ko je toča poškodovala veliko število vozil, ,mnoga tako, da popravilo ni bilo smiselno, in jih lastniki niso registrirali," je stanje celotnega področja orisal Cerjak. 

Sicer je po Cerjakovih besedah interesa za poklic oziroma za opravljanje dela mestnega redarja vse manj in izpostavil stanje iz občine Šentjernej, kjer že dve leti ne pridobijo ne inšpektorja ne redarja.

Ekstremnih prekoračitev hitrosti niso zabeležili

V letu 2023 so mestni redarji opravljali tudi meritve hitrosti na območju občine Radeče. "Lokacije so bile izbrane v dogovoru z občinsko upravo ter na predlog sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na izpostavljenih lokacijah, kjer so bile predhodno zaznane stalne prekoračitve hitrosti in pomenijo varnostno tveganje za udeležence v prometu," je pojasnil Martin Cerjak.

Na območju občine Radeče je bilo v letu 2023 izvedenih šest meritev hitrosti na šestih lokacijah in ugotovljenih 24 prekrškov ob skupnem številu 1.024 izmerjenih vozil, kar pomeni 2,3 % kršitev. Hitrost vozil je bila na lokaciji meritve omejena na 50 km/h, povprečna hitrost vseh izmerjenih hitrosti vozil je bila 39 km/h, medtem ko je bila povprečna hitrost vozil, ki so prekoračila predpisano hitrost, 66 km/h.

"Pri meritvah, izvedenih v občini Radeče, ni bilo zaznanih ekstremnih prekoračitev hitrosti in ni bil izmerjena nobena prekoračitev hitrosti, ki bi se lahko zaključila z odvzemom vozniškega dovoljenja kršitelju," zadovoljno zaključi Cerjak, ki je poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata občinskih uprav podal na aprilski seji občinskega sveta. 

Preberite še več člankov - Aktualno

Odprli račun za prejem pomoči - odpravljanje posledic neurja

V petek, 7. junija, je zgodaj zvečer hudo neurje s točo zajelo tudi del območja Občine Radeče in prizadejalo precejšnje število občanov, zlasti na področju Svibnega, dela zaselkov Počakovo in...

Voda je pitna! Prekuhavanje odslej nepotrebno

Iz Komunale Radeče so pravkar sporočili, da so prejeli rezultate analize odvzetega vzorca vode - le-te ni več potrebno prekuhavati. Ukrep prekuhavanja je preklican.

VABILO: Delavnica in razprava na temo prometa

Občina Radeče je naznanila začetek priprave Celostne prometne strategije (CPS), ki predstavlja ključni strateški dokument za naslavljanje prometnih izzivov v lokalnem okolju. Strategija bo povečala...

Sobotni koncert na Pristavi Počakovo ponudil krasno doživetje

Sobotni »knap-n-roll« zasavske glasbene zasedbe Orlek, ki v letošnjem letu obeležuje 35 let delovanja (več TUKAJ), je navdušil udeleženke in udeležence koncerta na Pristavi Počakovo v organizaciji...

Na radeških voliščih izbrali SD, na obrobju je zmagal SDS

Radeški volivci smo na letošnjih na evropskih volitvah med 11 kandidatnimi listami izbirali devet poslancev iz Slovenije v Evropskem parlamentu. Rezultati glasovanja so pokazali, da so so...

Želite v podjetniške vode? Sprejemajo prijave, izbranih bo 10-11

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila Javni razpis za vključitev v drugo skupino udeležencev projekta Projekt Podjetno nad izzive v Posavski regiji (PONI Posavje). Zainteresirani - tudi z...

NAPOVEDNIK: Živahno dogajanje tega tedna

V tednu, preden se začne dogajanje v spomin na znamenito nekoč izrazito etnološko obarvano prireditev kraja (splavarjenje), bo v Radečah z okolico pestra bera prireditev in dogodkov. Bakla, folklora...

3.434 volilnih upravičencev v radeški občini

Kljub temu, da so današnji volilni dan v Radečah z okolico zasenčile težave, povezane s pomanjkanjem pitne vode, je vendarle prav nameniti zapis tudi tej aktualni temi, pomembni za Slovenijo in za...

Sistem se je začel ob mraku polniti, pouk jutri BO

Pred nekaj minutami je direktorica Komunale Radeče Brigita Stopar utrujenega glasu, v katerem pa je bilo obenem zaznati veselje, da se je težava rešila, sporočila, da se je vodni sistem, ki je bil...

OBVESTILO: Naleteli na novo okvaro; dobava vode znova prekinjena

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. je včeraj po sanaciji okvare cevovoda začela s postopnim polnjenjem vodovodnega sistema. Žal pa je danes potrebno uporabnike obvestiti, da voda iz pip vendarle...

Sprejemajo želje občanov glede prometa v občini

V letošnjem letu je Občina Radeče pristopila k izdelavi občinske Celostne prometne strategije (CPS). V želji, da bi za namen izdelave strategije pridobili čim več informacij na temo prometa v naši...

Opažate povečano prisotnost vojske na radeškem območju? Razkrivamo, zakaj!

S prihodnjim tednom prihaja Gromsko krilo 2024 in že v teh dneh je na naših cestah zaznati povečana prisotnost vojaških vozil. Od ponedeljka, 3. do petka, 7. junija bo namreč na širšem območju občin...

Pred referendumi: Na razpolago 26 plakatnih mest

Predlagateljem posvetovalnih referendumov o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, o prostovoljnem končanju življenja in o gojenju konoplje je...

Občina zbira ponudbe: kdo da najmanj 22 tisoč evrov za 1.004 m²

Nezazidano stavbno zemljišče, katerega površina znaša 1.004 m² in je v lasti Občine Radeče, želi le-ta prodati, kot izhodiščna cena pa je določenih 22.100 evrov. Zemljišče se nahaja v enoti urejanja...

Naprodaj občinskih 561 m² v Vrhovem

Občina Radeče bo po sistemu "videno-kupljeno" prodala dve parceli stavbnega zemljišča, ki sta naprodaj skupaj in za katero želi v občinski proračun pridobiti 14.100 evrov - za večjo 11.600 evrov in...

Svoje delovne sile nimajo (več), pa so ponudbo pripeljali od drugod

Četudi Vrtnarija Komunale Radeče to pomlad ni že v zgodnjih mesecih povabila k obisku na njihovi lokaciji, so se strahovi, da bo enota zaradi upokojitve še zadnje delavke radeške komunale na tej...

Orleki navdušili leta 2014, deset let pozneje znova prihajajo na Pristavo Počakovo!

Letos so vsi, ki tesno sodelujejo s Pristavo Počakovo zelo ponosni, da lahko napovejo razburljiv koncert legendarnega zagorskega benda Orlek v velikem zunanjem naravnem amfiteatru, ki je obkrožen z...

Bralko se pripelje v četrtek!

Posavska potujoča knjižnica bo obiskala postajališča po razporedu objavljenem na spletni strani bibliobusa naše regije in prvič v tem mesecu bo tudi na območju občine Radeče - v četrtek, 9. maja 2024.