Z novim letom so stopile v veljavo nove cene plačila vrtca v občini Radeče. Občinski svetniki so potrdili, da bodo zdaj že nekdanje cene, ki so veljale od 1. februarja do 31. decembra 2020, na položnicah, ki bodo izstavljene v začetku februarja 2021, višje. Sklep o določitvi cen programov v javnem zavodu OŠ Marjana Nemca Radeče - enoti vrtec je bil 15. januarja že objavljen v Uradnem listu.

Razlogov za to je več: šest zaposlenih je namreč z decembrom napredovalo v plačne razrede, štirje so napredovali v naziv, vrtec pa je z novim letom načrtoval povečanje števila oddelkov iz dosedanjih 9.5 na 10 (polovični oddelek, normativ sedmih otrok), a je oblikovanje novega polovičnega oddelka zaradi epidemije koronavirusa zamaknjeno v predvidoma februar ali marec 2021.

K dvigu cen botrujejo tudi izplačilo odpravnine enemu zaposlenemu ob upokojitvi, povečanje stroškov prevoza na in z dela ter stroškov prehrane med delom ter povečanje stroškov dela zaradi izplačila redne delovne uspešnosti v višini 2% osnovnih plač, ki velja od 1. 7. 2020 na podlagi  Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) medtem, ko je višina minimalne plače in regresa upoštevana na ravni leta 2020.

Tako so se cene spremenile skladno s stroški, in sicer za I. starostno obdobje iz 499,02 na 546,27 evrov, kar je 9,47 % podražitev, za II. starostno obdobje se je cena dvignila za 6,48 % (iz 377,58 na 402,04 evrov) in za kombinirani oddelek je obveljalo zvišanje iz 436,38 na 468,33 evrov, kar je 7,32 %.

Navedene cene veljajo za celodnevne programe, v katere je vpisana glavnina otrok. Oktobra 2020 je po podatkih vrtca največ družin zapadlo v 5. dohodkovni razred (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana znaša nad 42 do 53 % neto povprečne plače), kar pomeni, da večina plačuje stroške vrtca v višini 35% ekonomske cene programa. Skladno z navedenim primerom bo na položnicah, ki jih bodo poravnali starši 37 otrok iz Radeč za celodnevni program tistih iz 5. dohodkovnega razreda potrebno odšteti 16,54 evrov več za I. st. obdobje, 8,56 evrov več za II. st. obdobje in 11,18 evrov več za kombiniran oddelek.

Občina Radeče za kritje stroškov vrtca namenja iz svojega proračuna po novem 51.127,61 EUR mesečno, saj je po zakonu dolžna doplačevati cene programov vrtca za otroke, ki imajo stalno bivališče na območju radeške občine. Glede na izračune naj bi Občina Radeče z ozirom na dobrih 50 tisočakov mesečno namenila na letni ravni 613.531,30 evrov, kar pa zajema "le" finančno obveznost z vidika izvajanja programov (investicijska vzdrževanja so strošek zase in ga prav tako krije radeška občina).

Skladno z odločbo pristojnega centra za socialno delo starši večinoma uveljavljajo znižano plačilo vrtca in zakonodajno določeno pokriva občina stalnega prebivališča največ do 100% cene programa, ki ga otrok obiskuje. V kolikor pa starši znižanja ne uveljavljajo, pa občina krije le 23% cene programa, ki ga otrok obiskuje.

Preberite še več člankov - Aktualno

Prevozi starejših od danes znova na voljo!

Zdravstveni dom Radeče in Center za starejše Dobra energija sta izrazila veselje, da lahko obvestita Centra za starejše »Dobra energija«, da bodo ponovno pričeli s prevozi starejših od danes, srede,...

Spet dovoljena igra in vadba na javnih površinah

Občina Radeče in Štab civilne zaščite Občine Radeče obveščata, da od danes naprej ponovno dovoljujeta uporabo igral na javnih otroških igriščih v občini, uporabo fitnes naprav in uporabo ostalih...

Medved jih je nekaj odnesel, nekaj pokončal

Včeraj je bila celjska policijska uprava obveščena, da je v nočnih urah s četrtka na petek v Zagradu, na območju Radeč, medved v kokošnjaku pokončal in odnesel nekaj kokoši.

Napovedi so se uresničile: sneg v aprilu

Zima še zdaleč ni rekla zadnje besede. A smo se ljudje že kar malce navadili toplih, skoraj poletnih temperatur minulega tedna in če ne bi bilo vremenoslovcev, ki so napovedali sneg za današnji dan,...

Pozitivni testi na koronavirus v marcu

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Radečah v mesecu marcu 27 pozitivnih testov na koronavirus, do 1. aprila pa je koronavirusno bolezen prebolelo skupno 385 pacientov....

Od jutri do 11.aprila le telefonsko in preko pošte

Občina Radeče je izdala obvestilo občanom o omejenem poslovanju Občine Radeče v času od 1. do 11. aprila, saj bo skladno s sklepi Vlade Republike Slovenije, v času od 1. do 11. aprila 2021, s ciljem...

Minister Podgoršek na obisku preko Radeč in Save

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je danes na delovnem obisku v Posavju, ki je namenjen seznanitvi z razmerami v sektorju kmetijstva, tudi z vidika posledic epidemije...

Zaupana javna služba naj dediščino obuja in ohranja

V včerajšnjem popoldnevu je v digitalni obliki potekalo zaključno srečanje izobraževanja Krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu , kjer je preko ZOOM-a sodelovala tudi direktorica KTRC...

Gašenje požara terjalo zastoj, ki se vil vse do Radeč

Policijska uprava Celje je sporočila, da je včeraj malce pred 11. uro prišlo do požara. V bližnjem Zidanem Mostu in v Hramšah je veter podrl dve drevesi, ki sta padli na električne vodnike in jih...

Pozabljena večja količina denarja

S strani delavca bencinskega servisa Petrol na Hotemežu so bili preteklo sredo policisti obveščeni, da so na bankomatu našli večjo količino denarja, ki je bil zataknjen v reži. Odšli so na kraj,...

Iz Radeč proti Hrastniku le skozi Rimske Toplice

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je izvajalcu geoloških raziskav, podjetju IRGO Consulting d.o.o. iz Ljubljane izdala dovoljenje za popolno zaporo ceste Zidani Most - Hrastnik, v...

Mnenje šteje! Povabili so, naj ocenimo njihovo delo

Iz PU Celje, kamor spadata tudi Policijska postaja Laško in Policijska pisarna Radeče , so sporočili, da v slovenski policiji vsaki dve leti izvajajo raziskavo o tem, kako državljanke in državljani...

Radečani blizu Zidanega Mosta brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo jutri, 12. marca od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena...

Živahno na radeških terasah

Ob današnjem odprtju gostinskih lokalov v jugovzhodnem in posavskem delu države, je bilo tudi povsod v Radečah živahno. Z dodatno piko na i sončnemu dnevu in vnovični možnosti pitja jutranje kave pa...

Danes prihaja Bralko!

Na današnji prvi marčevski četrtek bo v naše kraje pripeljala Posavska potujoča knjižnica. Bralko bo tako med 8.00 in 8. 40 bo na parkirišču pri Baru Branka v Vrhovem, med 9. in 10. uro pri...

Elektromrk: Svibno, Zagrad, Jagnjenica, Počakovo

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo danes, 25. februarja od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah...

Do sedaj 79 pozitivnih primerov v februarju

V občini Radeče smo v prvem tednu februarja v korona-statistiko zabeležili 33 pozitivnih primerov, v drugem tednu jih je bilo 22 in v tretjem 19. V ponedeljek so bili potrjeni trije primeri, ko se...

Izklop na Trubarjevem nabrežju

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo danes, 24. februarja 2021 od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah...