Bi želeli prizidek zraven že obstoječega objekta? Ali dovoljenje, da neko območje začasno uporabljate? Morda spremenili namembnost osnovne rabe za vaše zemljišče? Za vse te primere in še kakšnega bo po novem v Radečah možna obravnava zasebnih pobud, za katero pa bo potrebno plačati določen znesek takse.

Lastniki zemljišč boste tako lahko po hitrejši poti prišli do morebitne ugodne rešitve pobude, saj lokacijska preveritev traja od šest do devet mesecev, medtem, ko je neprimerno daljša (tudi več let) možnost čakanje na javno razgrnitev, po kateri se sprejemajo spremembe oz. dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN).

Možnost lokacijske preveritve je uzakonjena kot možnost, ki se je lahko poslužujejo lastniki zemljišč od 1. junija 2018. Občine lahko predpišejo takso za obravnavo zasebnih pobud, cene takse pa se po besedah Damjane Pirc, izvršne direktorice za področje urbanizma v Savaprojekt d.o.o gibljejo od 50 do 300 evrov, ki pa v isti sapi opozarja, da "vložitev pobude in plačilo takse še ne pomenita, da bo pobuda pozitivno rešena v smeri želje vlagatelja, saj je potrebno upoštevati mnenja in odločitve vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora."

Občinski urbanist ali projektantska organizacija

Pirčeva je v priloženem gradivu, katerega so prejeli svetniki Občinskega sveta Oblčne Radeče, primerjalno navedla tudi, kako so višino takse določile ostale občine v Sloveniji ter dejala, da so cene več ali manj podobne, izrazito odstopanje je le v primeru sevniške in črnomaljske občine, ki imata malce nižjo ceno stroškov lokacijske preveritve in pojasnila: "V obeh omenjenih primerih imajo v sklopu občinske uprave zaposlenega urbanista in to je razlog, da je cena lahko nižja."

Skladno z Zakonom o urejanja prostora Občina ne more voditi postopka lokacijske preveritve, v kolikor nima zaposlenega ali sklenjene pogodbe z občinskim urbanistom To je oseba, ki ima licenco za prostorsko načrtovanje in tudi odgovarja za skladnost lokacijske preveritve z zakonodajo. Občina Radeče, tako kot večina drugih občin, nima zaposlenega tovrstnega kadra, zato mora za to delo najeti zunanjega strokovnjaka. Za izdelavo dokumentacije za prostorske akte pa je občina že do sedaj naročala projektantskih organizacijah, ki izpolnjujejo skladno z zakonodajo vse potrebne pogoje in zaposlujejo strokovnjake z ustreznimi licencami.

Ob tem je župan Občine Radeče Tomaž Režun še pripomnil, da je v sklopu predlaganega odloka potrebno vzeti v obzir, da je na našem območju precej nižja cena komunalnega prispevka kot v kateri izmed bližnjih občin. Ta v Radečah namreč znaša okrog 5, 6 tisočakov, medtem, ko je v eni od sosednjih občin ta znesek tudi do petkrat višji (okoli 30.000 evrov).

Potrjen znesek takse: 70 oziroma 140 evrov

Uslužbenka podjetja Savaprojekt iz Krškega je dodala, da lokacijska preveritev ni nujna, saj gre dejansko za pospešitev postopka, ki bi sicer trajal tudi nekaj let. Namesto odločitve za lokacijsko preveritev lahko zainteresirani plača "le" takso za spremembo namembnosti prostora za postopek sprememb in dopolnitev OPN.

Zakon o urejanju prostora določa, da je lokacijska preveritev dopustna za:

  • natančno določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi;
  • za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev ter za
  • omogočanje začasne rabe prostora.

Zagon o graditvi objektov govori tudi o lokacijski preveritvi za legalizacijo objektov na kmetijskem zemljišču, kjer je boniteta zemljišča nižja od 40.

Skladno z Zakonom o urejanju prostora je takšna lokacijska preveritev možna le, kadar zadošča pogojem za natančno določitev stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi.

Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občini Radeče so v torek potrdili radeški svetniki.

Višina takse za pobudo (spremembo namenske rabe prostora v OPN) je tako znana: za podrobnejše namenske rabe potrebno odšeti 70 evrov, za spremembo osnovne namenske rabe (npr. iz kmetijskega v stavbno zemljišče) OPN pa 140 evrov.

 

 

Preberite še več člankov - Aktualno

Eno uro brez elektrike tudi v Prnovšah

Danes, 29. julija, bo odjemalcem, ki so oskrbovani z električno energijo iz TP OBNOVA (naslovi Cesta za gradom in Titova ulica, h.št. 28 do 90) med 11. in 12. uro, prekinjena dobava električne...

Če ne uspete septembra v Radečah, pa v ponedeljek ali torek v Krškem!

Naslednja krvodajalska akcija je v Domu PORP v Radečah napovedana za 16. september. Ker pa se morda kdo tedaj ne bo mogel udeležiti te plemenite geste, je v Posavju za to priložnost že v prihodnjem...

TP Krakovo, TP Radeče-Peta in TP Radeče-Brioni: elektrodela

Danes, 29. julija, bo odjemalcem, ki so oskrbovani z električno energijo iz transformatorskih postaj Krakovo, Radeče-Peta in Radeče-Brioni , med 8. in 10. uro dopoldan prekinjena dobava električne...

Sta vaše ime in priimek med najpogostejšimi v Sloveniji?

Med stotimi najpogostejšimi imeni pri nas prednjačijo med moškimi Franc, Janez, Marko, Andrej in Ivan , med ženskimi pa imena Marija, Ana, Maja, Irena in Mojca . Podatki se nanašajo na 1. januar...

Ste kaj preverili datume izteka vaših pravic?

Vloge za podaljševanje pravic otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije (če ste upravičenec in želite posamezno pravico podaljšati) ni več potrebno vlagati, saj bodo centri za...

Policija opozarja: zaščitite se pred vlomilci!

Iz Policijske postaje Laško bralce obveščajo, da v zadnjem času na območju Policijske uprave Celje beležijo večje število vlomov v hiše in stanovanja. Zaradi tega policisti Policijske postaje Laško...

Vesna zaveslala za zdravje

Rožnati oktober, mednarodni mesec osveščanja o raku dojk je kljub temu, da smo v čisti sredini poletja, že pred vrati, in ker so članice in prostovoljke Združenja Europa Donna Slovenija aktivne vse...

Skoraj 2000 gospodinjstev, a le za 10 objektov delujejo male čistilne naprave

Jutri bo z odgovori na vprašanja na voljo svetovalec Svetovalne pisarne v Radečah, in sicer v občinski zgradbi, od 9. do 17. ure . Nazadnje je bilo svetovanje na voljo 17. junija. Svetovalna pisarna...

Višje cene pomoči družini na domu

Storitev pomoč družini na domu v radeški občini mesečno koristi povprečno 35 uporabnikov, na našem območju pa jo izvajajo tri socialne oskrbovalke. Nov predlog cene je bil izračunan za 330...

Policijska posredovanja zadnjih dveh tednov

V pregledu varnostno pomembnejših dogodkov, katere vsakih štirinajst dni za namen obveščanja javnosti (i)zbere Policijska postaja Laško, so na območju Radeč obravnavali prometni dogodek,...

Tudi mogočna lipa kaže znake staranja

Na radeški sprehajalni poti, ki je zlasti to pomlad postala še bolj obljudena, srečamo na Hotemeškem polju mogočno lipo. Ta najpogosteje daje senco in klop pod njo kar vabi h kratkemu počitku. A...

Potres z žariščem v Radečah

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili potres magnitude 2,0 v bližini Radeč, 50 km vzhodno od Ljubljane, in sicer v soboto, 4. julija 2020, ob 17.42.

Po bližnjici do uradnih papirjev za zemljišča v Radečah

Bi želeli prizidek zraven že obstoječega objekta? Ali dovoljenje, da neko območje začasno uporabljate? Morda spremenili namembnost osnovne rabe za vaše zemljišče? Za vse te primere in še kakšnega bo...

Bo Dom kulture imel že to jesen novo zunanjo podobo?

Kljub temu, da je trimesečno posebno stanje ob epidemiji marsikje povzročilo mirovanje, na Občini Radeče kot tudi na KTRC Radeče še zdaleč niso bili križem rok. Zaposelni so se, poleg ukrepov, ki...

Gasilci odstranili drevo s cestišča

Malce pred peto uro je bila aktivirana osrednja gasilska enota v Radečah, saj so prejeli klic, da je na območju Trubarjevega nabrežja zaradi močnega vetra na cestišče padlo drevo.

Splav na suhem, vonj po mulju in bagri v strugi Sopote

Zagotovo ni ne mimovozečega ne mimoidočega, ki ne bi opazil, kako zelo nizka je Sava v zadnjem času. V malce bolj daljni zgodovini, ko hidroelektrarn na reki še ni bilo, bi ljudje preprosto dejali,...

Ukradeni dve klimatski napravi

Med 337 klici, ki so jih včeraj prejeli na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje, je bilo 85 klicev interventnih, dva pa nujna. Obravnavali so tudi primer, kjer je v Radečah...

Od 10. do 11. ure elektrodela na Jagnjenici

Elektro Ljubljana d.d. - Distribucijska enota Trbovlje - Nadzorništvo Radeče obvešča odjemalce, da bo danes 22. junija 2020 od 10. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah...