Humanitarnost

Pogodba o opravljanju javne gasilske službe odslej zakonsko urejena

Pdpis-pogodbe-o-oprjgasslube-Radee-37mV poznem petkovem popoldnevu so predstavniki prostovoljnih gasilskih društev, kateri sestavljajo Gasilsko zvezo Radeče, predsednik Gasilske zveze Radeče in radeški župan sopodpisali Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v občini Radeče.

Ob navzočnosti poveljnika osrednjega gasilskega društva, PGD Radeče, Janeza Sonca, direktorice radeške občinske uprave, Brigite Stopar, podžupana Janeza Prešička in Daliborja Crljenkovića (eden od zaposlenih na Občini Radeče), so se sestali Martin Simčič (namesto predsednika PGD Radeče, Luke Suzića), Tilen Kmetič, predsednik PGD Svibno, Breda Šuligoj, predsednica PGD Jagnjenica in Roman Remih, predsednik PGD Vrhovo ter Rado Mrežar, predsednik Gasilske zveze Radeče in Tomaž Režun, župan Občine Radeče.

Istovrstna pogodba je bila nazadnje podpisana pred več kot desetimi leti, še v času županovanja Matjaža Hana, ko so veljali drugačni zakonski predpisi z vidika Zakona o gasilstvu in Pravil gasilske službe.

Novembrski obisk inšpektorice za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v PGD Radeče pa je kot posledico enega izmed ugotovljenih nepravilnosti prinesel s seboj tudi priporočilo o čimprejšnji ureditvi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe glede na sedaj veljavno zakonodajo.

Minuli petek podpisana pogodba tako velja z dnem 14. junij 2019, uporablja pa se od 1. junija 2019 dalje.

Share
Ostale novice iz Posavja