Humanitarnost

20. redna letna skupščina Gasilske zveze Radeče

Minuli petek je v prostorih gostišča Jež na Jagnjenici potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Radeče, ki se je odvila dvajsetič zapored. Za otvoritveni pozdrav navzočim je poskrbel predsednik GZ Radeče Rado Mrežar, zatem pa so bili izvoljeni delovni organi – kot predsednica Breda Šuligoj ter Franc Jamšek in Anita Ključevšek kot člana.

Sledila  je predstavitev poročil predsednika GZ Radeče, Rada Mrežarja in poveljnika, Karla Klembas. O delu minulega leta komisije za mladino je spregovorila Anita Ključevšek, kako so bile aktivne članice, je orisala Breda Šuligoj, Rudi Jevševar pa je zbral podatke o udejstvovanju gasilskih veteranov v radeški občini. Računovodsko poročilo je bilo podano  s strani Marte Ašič.

Sicer je po besedah Klembasa, v letu 2015 bilo 13 intervencij (3x požar v objektih, 2x požar v naravi oziroma na prostem, 2x požar v komunalnih oziroma drugih zabojnikih, 2x tehnična pomoč občanom, 1x posredovanje zaradi močnega vetra, 1x posredovanje zaradi plazu, 1x delovna nesreča in 1x pomoč pri obvladovanju množičnih migracij).

Med gosti so bili navzoči Bojan Hrepevnik iz Gasilske zveze Slovenije, župan Tomaž Režun, direktorica radeške občinske uprave, Brigita Stopar, predstavniki sosednjih gasilskih zvez ter delegati vseh štirih PGD in delegati po dolžnostih.

Verifikacijsko komisijo so sestavljali Rudi Jevševar, Aleš Pernišek in Andrej Knap, zapisnik je vodil Karl Klembas in Anita Ključevšek in Franc Jamšek sta ga overila.

Največji delež odhodkov minulega leta predstavljajo stroški dela 30%, stroški storitev 26%, amortizacija 15%, stroški materiala 14%, dotacije prostovoljnim gasilskim društvom 11% in 4% delež za pogodbe o delu za opravljanje funkcije predsednika in poveljnika. V letu 2015 je GZ Radeče nabavila opreme v višini 10.328,10 EUR.

V planu dela GZ Radeče za tekoče leto so med drugim izobraževanja, organizacije in izvedbe tekmovanj, izvajanje programov po smernicah regijskih komisij po posameznih kategorijah, opravljanje tehničnih nadzorov  hidrantov in servisa gasilnikov ter stalno preventivno delovanje. V sklopu načrtovanega vzdrževanja in nabave zaščitne in reševalne opreme so nabava vozila GVM-1 ob 70-letnici PGD Jagnjenica, priprava za nabavo  GVM-1 za PGD Vrhovo  in priprava za nabavo GVC za osrednje društvo zveze, PGD Radeče.

Po zaključenem uradnem delu je sledila pogostitev udeležencev, izmenjava mnenj in druženje ob gasilsko naravnanem klepetu.

Share
Ostale novice iz Posavja