Krosminton

Rdeči križ bogatih vsebin in širokosrčne pomoči v radeški občini

rdeci-kriz-namizni-znak-radeceTudi v minulem letu je Rdeči križ na območju občine Radeče veliko delal na področju pomoči potrebnim. Občani, ki so podali prošnjo, so na podlagi pridobljenih pozitivnih mnenj Centra za socialno delo in krajevno pristojne organizacije Rdečega križa postali upravičenci do nje. 

V lanskem letu so izvedli pet razdeljevanj hrane Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in prehranskih paketov s pralnim praškom, nabavljenih iz sredstev Fundacije FIHO in akcije Rdečega križa »Lepo je deliti«. Tako so 192 družinam razdelili za nekaj manj kakor 6 tisoč EUR pomoči prehrane iz Evropskega sklada in za 2.300 EUR pomoči v prehranskih paketih in pralnem prašku.

Šest občanov je občasno prišlo tudi po pomoč v oblačilih, obutvi in posteljnini, članom RK, ki so se znašli v stiski, pa so pomagali tudi v obliki plačila nekaterih nujnih stroškov.

V Radečah sta bili lani dve krvodajalski akciji za Zavod RS za transfuzijsko medicino, ki se ju je udeležilo skupaj 141 krvodajalcev, skupaj pa je lani kri darovalo 191 občanov občine Radeče, saj so nekateri kri darovali tudi na akcijah v Sevnici, Trbovljah in na Transfuzijskem centru Celje, oz. na drugih akcijah, ki jih organizirajo pri Območnem združenju Rdečega križa Laško – Radeče.

Šest učencev iz občine Radeče se je udeležilo 7 dnevnega, brezplačnega letovanja v času počitnic na Debelem rtiču. Sedmim družinam s 14 učenci so pomagali pri delnem pokritju stroškov ob nabavi šolskih potrebščin, skupaj v višini nekaj manj kakor 600 EUR.

Sicer pa so lani skupaj z Občino Radeče in Zdravstvenim domom Radeče kar nekaj postorili pri širitvi mreže defibrilatorjev in pripravili usposabljanja iz področja Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja, ki se bodo nadaljevala še v letošnjem letu.

V lanskem letu so opravili obiske pri sedmih občanih, ki so imeli 90-letni jubilej, prav tako so srečanja za starejše krajane pripravili v Svibnem, v Vrhovem in v Radečah.

V Svibnem izpostavljajo zanimiv pristop druženja krajanov z učenci tamkajšnje šole v obliki medgeneracijskega sodelovanja in srečevanja, kar so nazorno predstavili že na samem srečanju, ko so uvodoma z učenci njihove šole in prisotnimi odigrali nekaj družabnih iger s kartami, igrico Človek, ne jezi se in Mlin.

Aktivno so se vključili v odpravljanje posledic požara pri družini Buljugić iz Podkraja in upamo, da jim bomo s skupnimi močmi v letošnjem letu omogočili bivanje v obnovljeni hiši.

Krajevne organizacije Rdečega križa so pripravile tudi zbore članov in ob njih zdravstvena predavanja, Krajevna organizacija Rdečega križa Svibno pa je počastila svojo 60-letnico delovanja Rdečega križa v njihovem kraju.

Konec leta so skupaj z Občinama Laško in Radeče in drugimi društvi ter krajevnimi organizacijami RK pripravili prireditvi in skupen obisk vseh občanov, ki živijo v Domu starejših Laško, teh je iz radeške občine sedem in v Trubarjevem domu v Loki, kjer jih trenutno živi 32. Poleg njih so naši prostovoljci iz Krajevnih organizacij RK obiskali krajane tudi v drugih domovih in krajane, potrebne in vredne obiska v domačem kraju.
 

Vir: sekretar Vlado Marot

 

Share
Ostale novice iz Posavja