Zdravstveni dom

Potrjen projekt Center za starejše Dobra energija

Zdravstveni-dom-RadeeNa 2. javni poziv kmetijskega sklada, v okviru katerega je bilo razpisanih 350 406, 70 EUR, od teh je bilo za operacije na problemskem območju občine Radeče namenjenih 50 406,70 EUR, se je prijavil tudi radeški zdravstveni dom.

Po tem, ko je ocenjevalna komisija LAS Posavje razpisno vlogo pregledala (med ostalimi prispelimi iz ostalih posavskih občin), je vsebino 5. februarja 2019 na svoji 16. seji potrdil še Upravni odbor LAS Posavje.

Na seji je bil prisoten mag. Matjaž Šušteršič, član Upravnega odbora LAS Posavje, kateri med drugim sicer na Občini Radeče skrbi za pripravo razpisnih dokumentacij pred kandidaturami za pridobitev sredstev iz različnih virov.

Vrednost sofinanciranja prijavljenega projekta Zdravstvenega doma Radeče »Center za starejše Dobra energija« znaša 50.339,81 EUR, sredstva pa zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSPR).

Preden bo projekt stekel v naslednjo fazo, je na potezi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, katera bo pripravila in poslala upravičencem (torej tudi Zdravstvenemu domu Radeče) odločbe o pravici do dodelitve sredstev.

Vir: LAS Posavje

Share
Ostale novice iz Posavja