Zdravstveni dom

Zdravstveni dom Radeče nagrajen za organizacijsko energijo

JZ-ZD-Radee2018-01-16Javni-dogodek-s-podelitvijo-certifikata-in-nagrade-22mV včerajšnjem poznem popoldnevu sta Javni zavod Zdravstveni dom Radeče in Svet uporabnikov ZD Radeče soorganizirala javni dogodek, znotraj katerega so združili prejem certifikata in nagrade, kratke predstavitve aktualnih tematik s strani predstavnic zdravstvenih organizacij in predstavitev osnutka Strateškega načrta radeškega zdravstvenega doma za tekoče štiriletno obdobje.

Uvodoma je dr. Danijela Brečko, vodja projekta Nacionalno merjenje organizacijske energije v Sloveniji in izvršna direktorica Inštituta za izobraževalni menedžment Sofos, orisala namen in potek projekta, nato pa Andreji Hiter, katera je kot vodja omenjenega projekta podpisana v ZD Radeče, podelila certifikat za organizacijsko energijo ter direktorju ZD Radeče, Franciju Čeču še nagrado za najboljšo organizacijsko energijo v letu 2018 v panogi storitve.

Po nagovoru s strani župana Občine Radeče, Tomaža Režuna, je zbranim v Domu kulture v Radečah o novostih s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja spregovorila mag. Sergeja Travner, ki vodi oddelek s tega področja na celjski območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; pacientove pravice in dolžnosti je predstavila zastopnica pacientovih pravica, Cvetka Jurak; kako se z iskanjem rešitev potrebe po sistemski ureditvi področja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki zadeva vse nas, bodisi kot svojce bodisi kot uporabnike, spopadajo na nacionalni ravni, pa je pojasnila mag. Klavdija Kobal Straus, generalna direktorica Direktorata za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje. In ker je v Radečah ravno v fazi vzpostavljanja Center za starejše, je slednja predstavitev med obiskovalci vzbudila posebno vrsto zanimanja.

Dogodek, ki je privabil precejšnje število zlasti srednje in starejše generacije – ti sta namreč najbolj množično vpeti v zdravstveni sistem z vidika uporabnikov zdravstvenih storitev in uporabe medicinskih pripomočkov – sta glasbeno popestrila učenca Glasbene šole Laško-Radeče, saksofonista Andraž Stopinšek in Žana Avsec (pod mentorstvom Neve Marn Hafner), katera je ob nastopu spremljala korepetitorka Nina Mole.

V zaključnem delu srečanja je direktor ZD Radeče, Franci Čeč, predstavil še osnutek Strateškega načrta Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče za obdobje 2019-2023 in se, preden so se razšli, obiskovalcem na humoren način zahvalil za veliko mero potrpežljivosti, saj je ob vsebinsko bogato zasnovanem in aktualnem dogodku, le-ta trajal nekoliko dlje kot so  Radečani vajeni.  

Vsekakor so domačini tekom skoraj triurnega druženja prejeli številne koristne informacije, s poznavanjem katerih bodo lahko cenovno ugodneje, po postopkovno lažjih poteh in z večjim občutkom zadovoljstva krmarili skozi lastno zdravstveno stanje ob pomoči ustreznih zdravstvenih institucij.

D.J.

Foto: Miha Jager

Share
Ostale novice iz Posavja