Zdravstveni dom

Zadnje slovo v radeški občini: Krsta ali žara? Osmrtnica v fizični in/ali elektronski obliki?

Mrlika-veica-RadeeNa januarski seji občinskega sveta je v točki, ki zadeva vprašanja, mnenja in pobude, svétnik Nove Slovenije, Miran Prnaver odprl tematiko, ki slej ali prej zadeva vsakega občana – glede podrobnosti izvedbe pogreba, ob tem, ko se organizacije le-tega svojci lotijo, ko umre nekdo od njihovih bližnjih.

Še pred nekaj desetletji je veljalo, da je klasični pogreb s krsto najbolj sprejemljiva oblika pogreba, kar potrjujejo tudi statistični podatki (upepelitve so se izvajale povprečno le v 10% primerov). V današnjem času se je praksa obrnila – skorajda več ne zasledimo pogrebov, ob katerih bi umrlega pospremili na njegovo zadnjo pot v krsti.

 In tako je tudi v radeški občini, o čemer nazorno govorijo številke: lansko leto je izmed skupno 76 pogrebov (od teh jih je bilo 11 na Vrhovem in 6 na Svibnem) le v sedmih primerih bila izražena želja po klasičnem pogrebu, šest jih je bilo tako pokopanih v Radečah in en pokojni na Vrhovem.

Tudi leta poprej stanje ni bilo bistveno drugačno: 2017 so bili v 46 pogrebnih primerih zgolj trije pokojniki pokopani v krsti, še leto pred tem, 2016, pa so na Komunali Radeče izmed skupno 51 pogrebov izvedli prav tako tri v klasični obliki.

Miran Prnaver je postavil vprašanje glede razpoložljivega časa za zadnje slovo v mrliški vežici v primeru klasičnega pogreba, ko je torej pokojni v krsti.

Glede na obliko pokopa posmrtnih ostankov umrlega so namreč prakse zadnjega slovesa v mrliški vežici (ali »na žalah«, kot se mnogi pogosto izrazijo«) različne. Kot je odgovorilo vodstvo radeškega komunalnega podjetja, ki je organizacijsko in izvedbeno najbolj vpeto v pogrebno dejavnost v občini Radeče, se pogreb pokojnika, katerega posmrtni ostanki so kremirani, običajno opravi istega dne, ko se opravlja kropljenje (njegovo upepeljeno telo je tako le en dan v mrliški vežici), medtem ko se od pokojnika, za katerega je predviden pogreb v klasični obliki, svojci in znanci poslavljajo praviloma prav tako en dan, v skladu z dogovorom, ob seveda največji možni meri upoštevanja želja najbližjih pokojnega, pa izjemoma tudi dva dni.

V občini Radeče so umrli pokopani na enem izmed treh pokopališč - v Radečah, Vrhovem in Svibnem. Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. je upravljavec pokopališča v Radečah, pokopališči na Vrhovem in na Svibnem pa sta v upravljanju tamkajšnjih krajevnih skupnosti. V Vrhovem pogrebe opravljajo v lastni režiji, na Svibnem pa veliko večino pogrebov opravi Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

Svétnik Miran Prnaver je odprl tudi vprašanje glede objave osmrtnic v elektronski obliki - predvsem je izrazil mnenje, da bi morali biti podatki o pokojnemu bolj natančni (vključujoč datum rojstva in naslov bivanja), ob čemer je Radeški utrip zaradi stalnosti in aktualnosti teme, naslovil nekaj vprašanj na Javno podjetje Komunala Radeče.

Postopka objave osmrtnice se namreč loti prav vsaka družina, ko se sooči z dejstvom, da je njihov ožji družinski član preminil. V.d. direktorja JP Komunala Radeče, Slavko Kočevar, je sporočil, da je ob dogodku smrti svojcem ponujena objava osmrtnice (z navedbo imena, datuma rojstva, kraja bivanja in podatki o pogrebu) na krajevno običajen način, t.j. z objavo na oglasni deski na pokopališču IN z objavo na enem od oglasnih panojev nasproti radeškega Mercatorja, v spletni obliki pa tudi preko objave na spletni aplikaciji www.osmrtnice.org – vse oblike so brezplačne. Da se svojci strinjajo z objavo osmrtnice, potrdijo s svojim podpisom.

[Je pa tu potrebno poudariti, da obseg brezplačne objave na www.osmrtnice.org zajema le objavo imena, rojstnega datuma in podatke o pogrebu. V kolikor se svojci odločijo, da to objavo nadgradijo z navedbo kraja bivanja pokojnika, priložnostnimi verzi in/ali grafičnimi dodatki (okrasitev s cvetjem, podobo križa ipd.) pa postane objava plačljiva, pod pogoji, ki jih določa portal www.osmrtnice.org.] Takšne so bile informacije, kot so jih podali z radeške komunale. Peter Judež (Osmrtnice.org) pa je ob informativni poizvedbi Radeškega utripa glede cen za objavo različnih oblik osmrtnic/zahval/spominov sporočil: "Do sedaj je vse brezplačno. Objava se lahko izvede preko e-naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefonske številke 041 363 449, kar pride v poštev predvsem za zahvale in spomine."  Ob poizvedovanju, zakaj je prišlo do dveh povsem različnih informacij, se je izkazalo, da je bila pogodba z radeško komunalo glede objav osmrtnic na omenjenem portalu podpisana 23. 02. 2010, po priloženem ceniku pa objava v smislu nadgradnje plačljiva, kot je navedeno zgoraj. Vmes se je politika oblikovanja cen na Osmrtnice.org spremenila in objave osmrtnic, zahval ter spominov so postale v celoti brezplačne - toda, ker o tem JP Komunala Radeče ni bila obveščena (sama pa tudi ni mogla predvidevati omenjenih sprememb) so vse do priprave pričujočega članka imeli v svojih evidencah informacije glede dodatnega plačila ob navedbi dodatnih podatkov in dodatne grafike.

Osmrtnice.org se na svoji uradni spletni strani predstavljajo kot »celovit in ažuren prostor za objavo pogrebov, osmrtnic, zahval, spominov ter žalnih knjig«, zajemajo pa zasavsko območje in območje radeške občine. Tako lahko po elektronski poti vsakdo lahko spremlja aktualne objave za občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Radeče.

V arhivu, ki zajema 14-dnevno obdobje (datum dostopa: 16.01.2019), za občino Radeče ni zabeleženih osmrtnic, iz preprostega razloga: v letu 2019 namreč - k sreči - še nihče iz občine Radeče ni preminil.

 

Share
Ostale novice iz Posavja