Zdravstveni dom

Pozitivne spremembe v zdravstvenem domu Radeče

Naslovka-ZD-RadeePo več kot letu dni se je v radeškem zdravstvenem domu stanje počasi pričelo obračati v spodbudno smer. Ob bok Alojzu Stoparju, ki je pacientom na voljo kot zdravnik splošne medicine že dalj časa, je z delom 16. novembra nastopila še zdravnica Biljana Kesić, v zaključevanju specializacije pa je Miha Korošec, ki bo kmalu (predvidoma v dobrih 14-ih dneh) na voljo pacientom tudi z vidika osebnega zdravnika.

Ob predstavljenih kadrovskih spremembah se bo zdravstvena oskrba uporabnikov vendarle pričela izvajati na ustreznejši način in v primernejšem obsegu. Pomanjkanje zdravnikov je bilo resda nekaj časa pereč problem, s to težavo se navsezadnje srečujejo tudi veliki zdravstveni zavodi in bolnišnice, v manjših krajih pa uporabniki še toliko bolj občutijo kadrovski primanjkljaj s področja zdravstvene oskrbe.

Negotove razmere so seveda svoj pečat zato pustile tudi na občanih, ki so zaskrbljeno spremljali dogajanje v zdravstvenem domu. Občanom Občine Radeče in ostalim uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Radeče lahko tako z veseljem postrežemo z informacijo o pozitivnih premikih v zdravstvenem domu, saj so na voljo zdravniki za zagotovitev karseda ustrezne zdravstvene oskrbe pacientom, medtem ko poslovodno funkcijo trenutno kot vršilka dolžnosti opravlja Vladimira Tomšič. V decembru 2017 bo objavljen razpis za direktorsko mesto v zavodu.

Negativno vzdušje nad delovanjem zavoda, tako v občini kot v zavodu, je temeljilo na osnovi očitanih nepravilnosti, katere so v preteklosti bremenile nekdanjo direktorico, zdravnico splošne medicine Ingrid Kus Sotošek, in so privedle do neurejenih razmer. Ker je poslovanje pod taktirko Sotoškove še v aktivnem postopku preiskovanja in pod drobnogledom revizijskih preverjanj, v podrobnosti ni niti vpogleda niti možnosti kakršnega koli vpliva. Kot pravi radeški župan, Tomaž Režun, »verjame, da se bo na koncu izkazala resnica – nezakonito delovanje.«

Seveda pa je vse to vplivalo tudi na delovanje zdravstvenega doma, saj je odvrnilo tudi zdravstveni kader, ki je izkazal zanimanje za zaposlitev. Potekali so namreč pogovori glede potencialnega nastopa dela v ZD Radeče s štirimi zdravniki, kateri pa so zaradi negativnega slovesa zavoda interes opustili. Prav je sicer, da se o težavah govori, toda širjenje negativnega vzdušja je ravno v opisanem primeru še poslabšalo možnosti za vzpostavitev bolj stabilnega stanja z vidika razpoložljivega zdravniškega osebja. Včasih je težko razumeti, da se lahko negativizem nadgradi tudi do te meje, da lahko občutno škoduje reševanju problemov. Prav zato sta pozitiven premik pri delovanju zavoda ter začetek reševanja kadrovske problematike toliko večji uspeh.

Spremembe, katere je Režun napovedal že v poletnem času, aktivno tečejo tudi na administrativni ravni. Na novembrski seji občinskega sveta Občine Radeče, v torek, 28. novembra, bo namreč sestava Sveta Zavoda radeškega zdravstvenega doma dopolnjena, kot so predhodno definirali s sprejetjem sprememb Statuta. Tako bodo po novem člani Sveta zavoda štirje predstavniki Občine Radeče kot ustanoviteljice, dva zaposlena v ZD Radeče in predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z uvedeno spremembo namerava Občina Radeče pridobiti možnost čim bolj učinkovitega upravljanja z javnim zavodom.

 

Share
Ostale novice iz Posavja