Osnovna šola in vrtec

Zlata Ana Marija Vintar v projektu Zeleno pero

Ana-Marija-VintarmZeleno pero je ekološko-novinarsko tekmovanje, katerega od leta 2014 organizira društvo Planet Zemlja, s ciljem, da bi mlade spodbudili k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z okoljsko problematiko ter s tem spodbudili njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri pozitivnih spremembah v svojem okolju. Tudi letos se je Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče udeležil tekmovanja - radeško šolo je zastopala Ana Marija Vintar.

Učenci so pisali novinarski prispevek na temo ohranjanja narave in varovanja okolja. Tema letošnjega tekmovanja je bila trajnostna mobilnost, skupni nameni vsako leto druge obravnavane tematike pa se nanašajo zlasti na širjenje in poglabljanje znanja iz varstva okolja, ohranjanja narave in načel trajnostnega razvoja, informiranje in osveščanje o pomenu razumevanja narave, njenih procesov ter zakonitosti, raziskovanja lokalnih okoljskih značilnosti ter popularizacija trajnostnega odnosa do okolja.

Strokovno komisijo je Ana Marija Vintar s svojim novinarskim člankom, katerega je pripravila pod mentorstvom Ljiljane Lopatić Legan in Nevenke Tratar, prepričala do te mere, da je osvojila 1. mesto ter s tem zlato Zeleno pero v kategoriji 6. in 7. razred.

Čestitke tudi s strani Radeškega utripa za osvojen naziv državne prvakinje v novinarskem sporočanju!

Vir in foto: JZ OŠ M.N. Radeče

Share
Ostale novice iz Posavja