Občina

Vroča tema: rekonstrukcija ceste Zidani Most-Radeče

Miran-PrnaverMed vprašanji in pobudami 2. redne seje Občinskega sveta Radeče je svétnik Nove Slovenije, Miran Prnaver, postavil nekaj vprašanj na temo načrtovane širitve ceste Zidani Most-Radeče, predvsem, kdaj naj bi se dela pričela in kako dolgotrajne zapore so predvidene.

Po podatkih s strani Direkcije RS za infrastrukturo z začetka januarja 2019, sta dva objekta, predvidena za rušenje odkupljena. Prav tako je izbran  nadzorni inženir, ki bo zadolžen za izpeljavo rušitve, ki so predvidene v prvi polovici leta. Hkrati je v postopku izvedba parcelacije. Po pravnomočnih odločbah bodo naročene cenitve ter odkupi preostalih zemljišč. V teku je tudi izbor nadzornega inženirja za gradnjo.

Kot je na svetnikova vprašanja odgovoril župan Občine Radeče, Tomaž Režun, je projekt rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 Zidani Most-Radeče, od km 0+650 do km 1+880 (gre za najbolj kritičen odsek), nujno potreben, kar sploh ni vprašljivo, res pa je, da najbolj zadeva prebivalce občine Radeče in vse, ki se dnevno prevažajo na delo proti Zasavju in proti Celju (in obratno), zaradi česar omenjene ta tema še posebej zanima.

Po Režunovih besedah gre pričakovati, da  naj bi se že pred poletjem pričela izvedba rekonstrukcije ceste, kar je potrdila tudi Helena Bogataj iz Direkcije RS za infrastrukturo - Sektorja za investicije v ceste, ki pravi, da " je javni razpis za oddajo gradbenih del predviden za prvo polovico leta 2019, z deli pa naj bi pričeli takoj po izboru izvajalca in v kolikor ne bo zapletov, bi to lahko bilo poleti 2019."

Gledano v smeri od starega železnega mostu do lokacije, kjer se nahaja krajevna tabla Zidani Most, je vrednost potrebnih del ocenjena na dobrih sedem milijonov evrov, kar je predstavlja ogromen znesek glede na razmeroma kratek odsek. Razlog za vrtoglavo oceno tiči v zahtevnosti del: na desno stran, kjer poteka železniška trasa, ceste ni možno širiti, zato je edina možnost, ki preostane, utrjevanje cestišča na levi strani, kjer pa bo zaradi vse večjega spodjedanja reke Save, ki vztrajno najeda obstoječo, dotrajano cesto, potrebno "pilotiranje". Bogatajeva k temu dodaja: "Predvidena je širitev ceste v smeri proti reki Savi. Posamezni vozni pas bo širine 3,25m, hkrati pa se bodo uredile pilotne stene v skupni dolžini 684m, armirno betonski zid v dolžini 60m in trije škatlasti prepusti."

Za čas gradbenih del je predviden izmenično enosmerni promet, ki bo urejen s semaforji. V kolikor bodo zaradi zahtevnosti določenih gradbenih del potrebne popolne zapore, bo Direkcija RS za infrastrukturo poskrbela, da bodo le-te v čim manjšem obsegu, prav tako pa, da bo javnost o morebitnih popolnih zaporah, kot tudi o ustreznih obvozih pravočasno obveščena. Direkcija RS za infrastrukturo se zavzema, da bi bilo zastojev čim manj, a dejstvo ostaja, da se kolonam predvsem v koničnih urah ne bo možno izogniti.

Vsekakor bo Občina Radeče pravočasno seznanila tako člane občinskega sveta kot tudi zainteresirano javnost glede poteka razvoja dogodkov v omenjeni zadevi, o čemer boste lahko prebrali tudi na Radeškem utripu.

 

 

Share
Ostale novice iz Posavja