Občina

Ustanovna seja radeškega občinskega sveta

2018-12-051sejaminV včerajšnjem zgodnjem popoldnevu se je sestal novoizvoljeni občinski svet Občine Radeče, v sestavi katerega ni prav veliko novosti, saj so novinci v postopkih soodločanja v lokalni samoupravi le štirje.

Do potrditve je konstitutivno sejo vodila Marija Imperl, kot najstarejša svetnica, sicer pa je bilo prisotnih vseh 16 svetnikov - 8 iz vrst SD, 4 iz Zveze za napredek Radeč in radeškega območja ter po 2 iz SDS in NSI.

Med novinci so v tem mandatu Rok Zahrastnik (ZA-R), Peter Mlakar (SDS) in Tomaž Novak (NSI) ter predvidoma Dušan Podlesnik, kateri so na stolčkih zamenjali Ido Rozman in Mirka Rozman (v prejšnjem mandatu predstavnika DESUS-a), Damjano Petavar Dobovšek (neodvisno svetnico, katera edina ni kandidirala vnovič na letošnjih volitvah) in Janeza Kmetiča (SD).

Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in o izidu volitev za župana je podal predsednik omenjenega organa, mag. Igor Karlovšek, kateri se je ustanovne seje udeležil v družbi tajnice občinske volilne komisije in njene namestnice. Po predstavljenih podatkih je bilo ocenjeno, da so volitve z dne 18.11.2018 bile opravljene zakonito.

Imperlova je navzoče obvestila, da je bil 3. decembra že konstituiran Svet Krajevne skupnosti Vrhovo, katerega predsednica je Andreja Šunta, slednja je prva ženska na položaju predsednice krajevne skupnosti v vsej zgodovini delovanja Občine Radeče. Danes bo potekala ustanovna seja Sveta KS Svibno, jutri se bo sestal novoizvoljen Svet KS Jagnjenica in kot zadnji, 12. decembra še člani Sveta KS Radeče.

Imenovana je bila mandatna komisija za pregled prispelih pritožb in za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta v sestavi Janez Prešiček, Miran Prnaver in Peter Mlakar - ti so ugotovili, da pritožb ni bilo in na osnovi predloga je bilo vseh 16 svetnikov potrjenih za opravljanje mandatne funkcije članov občinskega sveta.

Ker pa sta funkciji župana in člana občinskega sveta nezdružljivi (Tomaž Režun je bil namreč izvoljen v oba organa), bo sprožen postopek nadomestitve člana občinskega sveta - glede na število glasov, naj bi bil Dušan Podlesnik zamenjava Režunu.

Z današnjim dnem je Tomaž Režun tako pričel nov, sicer njegov drugi županski mandat, za svojega podžupana pa si je izbral dosedanjega v tej vlogi, Janez Prešička. Direktorica Občinske uprave Občine Radeče, Brigita Stopar, ga je nato pozvala k slavnostni zaobljubi, v kateri je novi "stari" župan zaprisegel, da bo deloval vestno in odgovorno ter za dobro občank in občanov.

Ob koncu ustanovne seje, katera je bila prva in zadnja v novi sestavi v tem koledarskem letu, je sledilo spominsko fotografiranje članov Občinskega sveta Občine Radeče v mandatu 2018 - 2022 in zdravica za uvod v skupno spoprijemanje z izzivi prihodnjh štirih let.

 

 

Share
Ostale novice iz Posavja