Občina

Slavnostna otvoritev cestega odseka skozi Jagnjenico

Obina-RadeeOtvoritev-ceste-Jagnjenica-38Včeraj so ob 15. uri na dvorišču med staro jagnjeniško šolo in tamkajšnjim gasilskim domom slavnostno predali namenu modernizirano regionalno cesto R3 665 na odseku skozi naselje Jagnjenica.

Zbralo se je precejšnje število krajanov, kateri so z veliko mero potrpežljivosti morali spremljati ureditev odseka vse od letošnjega marca pa do julija.

Navzoči so bili še ministrica Republike Slovenije za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek, poslanec v državnem zboru Republike Slovenije, Matjaž Han, direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Damir Topolko in župan Občine Radeče, Tomaž Režun, kateri so skupaj v družbi predsednika Krajevne skupnosti Jagnjenica, Rada Mrežarja in domačina Rudija Špringerja, prerezali trak ter tako simbolično odprli moderniziran odsek.

Prisotni so bili še namestnica direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo - vodja Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, Ljiljana Herga, podžupan Občine Radeče, Janez Prešiček, predstavniki projektanta projekta z Marijo Vlahušič na čelu, predstavniki izvajalca del (Kostak d.d.) z Miljenkom Muho na čelu ter svetniki Občinskega sveta Občine Radeče in člani Sveta Krajevne skupnosti Jagnjenica.

Mag. Alenka Bratušek, katera je svoj prvi uradni obisk na novi funkciji, opravila prav na Jagnjenici, je dejala, da so v proračunu za prihodnji dve leti že predvidena sredstva za nadaljevalna dela na tej regionalni cesti ter se zahvalila za skrb "posebnemu nadzorniku", Rudiju Špringerju, kateri je vsakodnevno spremljal kako potekajo dela.

Projekt Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti v naselju Jagnjenica v občini Radeče je na odseku 1191 Ljubež v Lazah - Radeče obsegal izgradnjo pločnika in sanacijo regionalne ceste skozi Jagnjenico na 1200m dolgi trasi med mostom čez Sopoto pri jezu pa do križišča pri Brionih. Urejena je bila še vsa cevna kanalizacija ter zgrajena nova cesta razsvetljava, skupna vrednost projekta pa je znašala 725.003, 61 EUR z DDV - stoške sta si skladno s sofinancerskim sporazumom delili Občina Radeče in Direkcija RS za infrastrukturo.

Spremljajoč glasbeni program sta oblikovali harmonikarja Žan Bregar in Matija Lazar ter trio družine Lazar - Matija, Petra in Matevž, kateri so zapeli pesem, napisano izpod rok njihove mame Mojce posebej za ta namen.

Druženje se je nato nadaljevalo ob zdravici in pogostitivi, katero sta pripravila Rok Martinčič in Aneta Gluvič iz domače, bližnje Gostilne Jež.

 

Share
Ostale novice iz Posavja