KTRC

O razvoju in promociji turistične ponudbe

KTRCRazvoj-in-promocija-lokalnega-turizma-3mV torek, 11.09.2018, je v prostorih Galerije Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, potekalo drugo srečanje ključnih partnerjev turističnih zgodb Posavja, tokrat s poudarkom na kulturnih turističnih projektih, udeležila pa se ga je tudi Duška Kalin iz KTRC Radeče, ki v radeški občini skupaj s sodelavci sistematično snuje številne turistične zgodbe.

Srečanje je potekalo v sklopu projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje. Dogodek je vodil mag. Niko Slavnič ob strokovni podpori dr. Aleša Gačnika.

Namen srečanja je bil seznanitev s projektom na področju kulture, katerega ključni cilji so digitalizacija in organizirana promocija destinacije, sooblikovanje integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij ter dvig konkurenčnosti in prepoznavnosti posavskega turizma.

Srečanje so se udeležili predstavniki občin, predstavniki gospodarstva, izobraževalnih in razvojnih institucij, predstavniki različnih kulturnih organizacij, društev in zavodov ter seveda turistični ponudniki iz Posavja.

Uvodoma je župan Občine Kostanjevica na Krki, Ladko Petretič nagovoril vse navzoče in pozdravil začetek izvajanja projekta, ki bo v korist tudi Kostanjevici na Krki. V nadaljevanju je direktor galerije, Goran Milovanović na kratko predstavil galerijo in zaželel dobro sodelovanje v turizmu.

Sledilo je zanimivo predavanja Žige Novaka, direktorja in ustanovitelja Orehovega gaja o turističnih doživetjih s konkretnimi primeri s področja turizma in predlogi za Posavje, Aleksander Bohinc, direktor podjetja Borbona Catering, pa je predstavil sofinanciran projekt pod imenom Dolenjske Benetke, ki odpira nove, bolj komercialne turistične priložnosti v Kostanjevici na Krki, skupaj z Vilo Castanea in številnimi lokalnimi partnerji.

Po kosilu je sledil intenziven delavniški del mag. Nika Slavniča, na katerem se je predstavilo kar šest povsem novih ITP projektov udeležencev, med katerimi so bili trije najboljši projekti tudi nagrajeni.

Program nadaljnjih aktivnosti v okviru oblikovanja integralnih turističnih produktov in 5-zvezdičnih doživetij bo objavljen na spletni strani www.rra-posavje.si in www.posavje.com. Naslednje srečanje bo potekalo 18.09.2018 na gradu Mokrice.                                                                     

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«

Vir: Regionalna razvojna agencija Posavje


 

Share
Ostale novice iz Posavja