Prostovoljstvo

Potekajo prijave za vseobčinsko čistilno akcijo

Turistično društvo Radeče in Občina Radeče organizirata čistilno akcijo, ki bo 9.aprila od 9.ure dalje. Zbirno mesto bo pred radeškim Mercatorjem in na običajnih mestih po krajevnih skupnostih. Organizatorja naprošata predstavnike društev in organizacij prosimo, da najkasneje do srede, 6. aprila na občinski elektronski naslov sporočijo število udeležencev in traso, ki jo bodo pokrivali na čistilni akciji.

Javno podjetje Komunala Radeče bo za udeležence čistilne akcije pripravilo pakete z rokavicami in vrečkami.
Pakete bo možno prevzeti na Komunali, v petek, 8. 4. 2016 do 14. ure ali na dan čistilne akcije na zbirnem mestu pred Mercatorjem.

Za malico bo poskrbljeno.

Turistično društvo Radeče (zanj predsednik Vito Žnidar) in Občina Radeče (zanjo župan Tomaž Režun), se že vnaprej zahvaljujejo za sodelovanje in skupno skrb za lepšo okolico!

Predlagane trase čiščenja v KS Radeče glede na pretekla leta:

- okolica Ribiškega doma, obrežje Save (vreče odložite pri Ribiškem domu);
- Pot na jez, cesta proti Močilnem;
- cesta proti Brunški gori;
- cesta na Dobravo, proti Brunški gori (KMN Piloti);
- ulica Pot na stadion, Krakovo;
- okolica stadiona;
- okolico tenis igrišča in hiške bo 16. 4. 2016 očistil Krosmintonski klub Radeče
- okolica ŠD, šole, vrtca, pokopališča;
- Ulica Milana Majcna – do Gaja oz. križišča z glavno cesto;
- Titova ulica (do Papirnice);
- Pot na brod, Kolenov graben;
- Starograjska ulica, Trubarjevo nabrežje;
- Ulica talcev
- cesta na Jelovo, Njivška cesta (do bivše Kore)

- KS Vrhovo ter druga društva (Drago Klanšek) čistijo v svoji KS
- KS Jagnjenica ter druga društva (Rado Mrežar) čistijo v svoji KS
- KS Svibno ter druga društva (Primož Knez) čistijo v svoji KS

Vse vrečke bo potrebno odlagati v kontejnerje v svoji krajevni skupnosti oziroma na najbližje ekološke otoke.
V kolikor je mogoče, lahko do 12. ure, odpadke pripeljete tudi v zbirni center na Hotemežu.

 

NAVODILO O LOČEVANJU ODPADKOV

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. naproša vse udeležence čistilne akcije, da upoštevajo priložena navodila organizatorjev o ločevanju in odlaganju odpadkov v določene vrste in barve PVC vrečk.

1. Kosovni odpadki NISO predmet te čistilne akcije, saj se bodo tovrstni odpadki pobirali v prihodnjih dneh. Čas odvoza bo naveden na obvestilih, ki jih boste prejeli na dom.

2. Odpadna embalaža, zbrana v PVC vrečkah naj se odlaga v kontejnerje v krajevnih skupnostih ali odloži na najbližjih ekoloških otokih.

3. Embalažo odlagajte v:
• rumene vrečke: plastenke, pločevinke, tetrapake, PVC folije, plastični kozarci, vrečke…;
• zelene vrečke: samo steklena embalaža;
• modre vrečke: papir in karton;
• rdeče vrečke: baterije, kartuše, tonerje, embalažo barv in lakov, embalažo odpadnih olj, škropiv in čistil, odpadna zdravila…;
Tovrstni odpadki se bodo odvažali v zbirni center Hotemež, zato teh odpadkov nikakor ne odlagajte v črne vrečke.

4. Mešani komunalni odpadki, kot so: celofan, cigaretni ogorki, fotografije, kasete, lončeni in glineni izdelki, lepilni trakovi, manjše količine stiropora, tkanine, usnje, šiviljski odpadki, pluta, žarnice in igrače, ... se odlagajo v črne PVC vrečke. 

Vir: Melita Simončič, svetovalka za družbene dejavnosti na Občini Radeče

Share
Ostale novice iz Posavja