Narava

350 delovnih ur radeških markacistov

Obolnar-med-podajanjem-poroilaNa 18. shodu markacistov zasavsko-posavskega meddruštvenega odbora so delo minulega leta strnili tudi člani Planinskega društva Radeče, ki so združeni v markacijskem odseku.

Letos je bil shod organiziran s strani Planinskega društva Hrastnik - 28 markacistov, ki skrbimo za planinske poti vse od Brežic pa do Litije, se je tokrat zbralo v planinskem domu na Kalu nad Hrastnikom. Kakor vsako leto, je shod vodil Aleš Mohar, predsednik MDO Zasavje-Posavje, Katarina Kotnik pa je zastopala Planinsko zvezo Slovenije, Komisijo za planinska pota.

Med petimi markacisti Planinskega društva Radeče so bili navzoči trije: David Grahek, Franci Gros - Fani in Sašo Obolnar, sicer pa pri urejanju in vzdrževanju planinskih poti sodelujeta še Matjaž Cvikl in Primož Kmetič.

Obolnar je v poročilu markacistov za leto 2016 predstavil aktivnosti skozi vse leto, katerih se je nabralo za skupno 350 delovnih ur. PD Radeče je za dejavnosti markacistov namenilo 760 EUR.

Pregledovali so lokalne poti, opravljali redne košnje trave in obrezovali vejevje ter odstranjevali ovire na poteh. Zaradi zimskih razmer, ki so bile v minulem letu markacistom naklonjene, večje škode na poteh niso beležili in zaradi mile zime tako tudi kakšnih večjih posegov ni bilo potrebno delati.

Spomladanski čas so radeški markacisti namenili pregledu vseh planinskih poti, katere so v njihovi pristojnosti in ocenili zgoraj opisano manjšo škodo, katero je povzročila zima, na začetku poletja pa so se odpravili še na pregled poti na območji Julijskih Alp. Pod gozdno mejo je bilo potrebno obrezati kar nekaj vejevja ter odstraniti podrta drevesa, obnovili so tudi nekaj markacij. S poletjem se je pričela tudi košnja na posameznih odsekih na Nebeško goro ter na radeški planinski poti.

V društvu so  že dalj časa tekli pogovori o nujnosti postavitve ograje na brvi na poti čez Lepoč, zato so se ob koncu poletja odpravili v Trento, od koder so po slabi uri vzpona prispeli do brvi, na kateri so postavili novo ograjo, katera bo planincem zagotovila večjo varnost pri njihovi prostočasni dejavnosti na prostem.

Poročila o delu markacistov so sicer na shodu podali še člani markacijskih odsekov iz planinskih društev Brežice, Dol pri Hrastniku, Hrastnik, Laško, Lisca Sevnica, Litija, Rimske Toplice Trbovlje in Zagorje, po zaključenem uradnem delu pa je sledila malica, makaronovo mesto in solata, ter izmenjava medsebojnih izkušenj v neformalnem druženju.

 

 

Share
Ostale novice iz Posavja