Moto

Posvet o prometni varnosti v Radečah

Minulo sredo je Celjska regija Združenja šoferjev in avtomehanikov z združenji Celje, Radeče in Zreče, v radeškem kulturnem domu organizirala strokovni posvet o prometni varnosti, katerega se je udeležilo blizu 80 obiskovalcev, svoje znanje in izkušnje pa je delilo šest predavateljev, ki so kot referentje na posvetu osvetlili različne strokovne tematike.

Uvodoma je mag. Igor Velov iz Agencije za varnost v prometu Republike Slovenije izpostavil prednosti in slabosti nacionalnih programov s področja varnosti, vlogo preventivnih ukrepov, posledice zmanjševanja finančnih sredstev ter pomen usklajenosti in sodelovanja različnih akterjev v smislu prepričevanja ne tistih, ki so že seznanjeni in osveščenih, temveč tistih, ki niso.

V nadaljevanju je mag. Roman Krajnc kot predstavnik Šolskega centra Celje orisal tematiko kvalitetne infrastrukture kot pogoja za varno vožnjo, ob čemer je izpostavil človeški faktor kot odločilen – je namreč tisti, ki sprejema odločitve, piše zakone in pravilnike, projektira in gradi infrastrukturo  ter  konstruira vozila, vključena v celoten prometni sistem, zato kot vsestransko vključen nosi največji delež odgovornosti. Spregovoril je o večnem minusu, talni signalizaciji, o pomenu osvetljenosti uvozov/izvozov ter pravilnem razvrščanju vozil.

Prav tako infrastrukturno obarvano predavanje je zbranim namenil domačin iz Jelovega pri Radečah, Nikolaj Zorec, ki sicer na službenem področju deluje kot komandir Policijske postaje vodnikov službenih psov v Celju, v svojem prispevku na posvetu pa se je osredotočil na vožnjo z vozili v krožiščih. Izpostavil je hitrost kot primarni vzrok za število prometnih nesreč in smrtno ponesrečenih  ter vlogo krožišč za namen zmanjšanja hitrosti ter obenem povečanje pretočnosti prometa. Dotaknil se je težav, ki jih imajo pri vožnji v krožiščih predvsem starejši vozniki ter tisti, ki so redkeje udeleženi v prometu, opredelil pomen različnih infrastrukturnih elementov v povezavi s krožišči ter navzočim predstavil tudi nekaj posebnosti in zanimivosti na omenjeno temo.

Mag. Marta Novak iz Zavoda RS za šolstvo je spregovorila o spodbujanju prometne vzgoje in kulturni vedenja v vrtcih in šolah, pri čemer se je oprla na pojem varne in trajnostne mobilnosti, posodobitve programa usposabljanja izvedbe kolesarskih izpitov v šolah ter medsebojno mreženje med več vzgojno-izobraževalnimi institucijami v smislu kroskurikularnega povezovanja.

O mladih voznikih in potrebnem izobraževanju le-teh z dodatnimi vsebinami je trener varne vožnje, Brane Küzmič iz SB & MB d.o.o, seznanil navzoče zlasti z vzgojnega vidika. Omenil je reševanje najpogostejših težav v avtošolah, močan vpliv zglednega ravnanja staršev in nujnost umika prenosnih telefonov iz uporabe med samo vožnjo.

Sledil je pozdrav župana Občine Radeče, Tomaža Režuna in razprava z izmenjavo mnenj, v kateri so sodelovali tako predavatelji kot tudi obiskovalci posveta, v zaključnem delu pa je mag. Elvis Alojzij Herbaj iz Policijske uprave Celje podal svoj pogled na temo nadzora prometa. Pojasnil je vse prevečkrat enačena pojma neprilagojene in prekoračene hitrosti, navedel posledice prisotnosti alkohola, drog in zdravil v voznikovem življenju ter prikazal praktične primere kontrole tovornih vozil ,avtobusov in kombijev, kontrole na avtocesti, kontrole starostnikov in ogroženih udeležencev ter reakcije policije na prijave kršitev.

Navzoči so sklepni del posveta pospremili z enotno mislijo, da je soodvisnost v prometu naša skupna odgovornost, druženje pa zaokrožili ob zakuski v avli radeškega kulturnega doma.

Doroteja Jazbec

Foto: Iztok Gospodarič, KTRC

 

Share
Ostale novice iz Posavja