Gasilstvo

Tehnični dan vrhovških gasilcev

PGD-Vrhovo2018-11-03Tehnini-dan-operativcev-01Po sklepu poveljstva PGD Vrhovo in skladno s sprejetim programom izobraževanj je bil na prvo novembrsko soboto izveden t.i. tehnični dan za operativne gasilce PGD Vrhovo.

Program je bil zamišljen teoretično in praktično z naslednjimi vsebinami:
- pravilno javljanje izvozov na intervencijo, komunikacija z ReCO, delo z radijskimi postajami;
- delo z prenosno motorno brizgalno;
- delo z izolirnimi dihalnimi aparati (IDA), preizkus tehnik preiskovanja prostorov in prezračevanja;
- taktični postopki pri gašenju dimniških požarov in
- pregled požarnega okoliša in požarnih bazenov.
 
Na ta dan se je zbralo 20 operativnih članov in članic v prostorih gasilskega doma, kjer smo najprej izvedli teoretični del programskih vsebin, potem pa z vso razpoložljivo tehniko odšli na teren, kjer smo izvajali praktično usposabljanje.
 
Program smo izvajali člani poveljstva GZ Radeče in PGD Vrhovo, in sicer Karl Klembas, Damjan Gomboc in Leon Žlajpah.
 
Večji poudarek smo seveda naredili na praktičnem usposabljanju z IDA in tehnikam preiskovanja prostorov, saj je moral vsak slušatelj opraviti pregled in delovanje IDA, po potrebi zamenjavo jeklenke in seveda pravilno namestitev IDA.
 
Prav tako pa smo obenem prikazali pravilno opremljanje in postopke za vstop v zadimljen prostor, tehnike preiskovanja, prezračevanja in komunikacijo napadalnih skupin z vodjem intervencije, ta pa z drugimi enotami in ReCO. Vse te sklope smo na koncu povezali v celoto in izvedli operativno taktično nalogo požara v notranjem prostoru.
 
Po analizi celotnega dne je bilo ugotovljeno iz strani izvajalcev in slušateljev, da so vaje takšne vrste pomembne, saj vrhovška gasilska enota nima toliko tovrstnih intervencij, da bi operativci pridobili prepotrebne izkušnje, prav zato je potrebno izvajati takšne vaje čim večkrat in v čim bolj realističnih pogojih.
 
Vsi slušatelji so bili zadovoljni samim potekom kot tudi zaključkom dneva, ob številčni udeležbi domačih gasilcev pa so tudi izvajalci programa usposabljanja sklenili, da je tehnični dan bil dobro pripravljen in izveden.
 
Pripravil: Leon Žlajpah, namestnik poveljnika PGD Vrhovo
 
 
Share
Ostale novice iz Posavja