Gasilstvo

22 let Gasilske zveze Radeče

LOGO-GZ-RADEENa današnji dan mineva 22 let, odkar je bila ustanovljena Gasilska zveza Radeče, katera združuje štiri prostovoljna gasilska društva, poleg osrednjega PGD Radeče še PGD Jagnjenica, PGD Vrhovo in PGD Svibno.

Kot je povedal predsednik radeške gasilske zveze, Rado Mrežar, sicer obstajajo v enem izmed arhivov v Laškem (kamor so pred ustanovitvijo samostojne občine Radeče spadale) dokumenti, iz katerih je razvidno, da je bila Gasilska zveza Radeče ustanovljena že pred letom 1996 in delovala nekaj let, nato pa prenehala s svojim delovanjem, kar pa se je ob ustanavljanju zvezo, kakršno poznamo danes nekako zanemarilo oziroma se je upošteval za datum ustanovitve 5. julij 1996.

Gledano z vidika preventive in izobraževanja Gasilska zveza Radeče podpira oziroma omogoča izobraževanje gasilcev za razne specialnosti, vsakoletno organizira tekmovanje, na katerem se pomerijo ekipe vseh štirih društev in preko posameznih prostovoljnih gasilskih društev tudi sodeluje na ostalih tekmovanjih v regiji oz. na nacionalnem nivoju ter po smernicah regijskih komisij za mladino, članice, veterane in komisije za zgodovino izvaja ustrezne programe. V oktobru,  mesecu požarne varnosti društva znotraj GZ Radeče izvajajo taktične vaje in preventivne akcije, katerih sicer ne manjka niti tekom celotnega leta – nekatera društva jih izvajajo manj, druga spet bolj pogosto.

Strokovna služba GZ Radeče, katero marsikdo zamenjuje z napačno terminologijo ob uporabi izraza »poklicni gasilec« sestoji iz predsednika Rada Mrežarja in poveljnika Karla Klembasa, ki sta aktivna gasilca vsak v svojem matičnem društvu (prvi na Jagnjenici, drugi na Vrhovem) in v sklopu njune zaposlitve na GZ Radeče opravljata dela kot so tehnični nadzor hidrantov, servis gasilnikov za pogodbene stranke in po naročilu, knjigovodske in administrativne storitve v okviru GZ Radeče in organizacija izobraževanj za gasilce in občane.

Več o operativnem delovanju GZ Radeče pa v enem izmed prispevkov na Radeškem utripu v prihodnjem tednu.

Share
Ostale novice iz Posavja