Gasilstvo

28 novih gasilcev

1Na podlagi sklepa poveljstva GZ Radeče in programa usposabljanja je GZ Radeče organizirala tečaj za gasilca pripravnika. V program so se vključili člani vseh štirih PGD-jev in sicer je bilo 28 članov.

Usposabljanje se je pričelo 9.3. 2018, na Jagnjenici, kjer so predavali predavatelji iz GZ Radeče, na pomoč pa so nam priskočili še iz kolegi iz GZ Hrastnik in GZ Laško, za kar se jim lepo zahvaljujem.

Program usposabljanja je potekal po predpisanem temeljnem učnem  programu GZS in sicer program obsega 34 ur, 29 ur teorije in 5 ur praktičnega izobraževanja v osmih vsebinah in sicer  Organizacija gasilstva in pravne osnove, Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Razvrščanje , Prva pomoč,  Osebnost gasilca,  Požarna preventiva , Informatika in Vozila in oprema.

Usposabljanje je trajalo vse vikende do 24.3.2018, vmes so imeli slušatelji čas za pripravo na izpite, katerega smo imeli v nedeljo 8.4.2018. Zaključni izpit so uspešno opravili vsi slušatelji, za kar jim v imenu poveljstva GZ Radeče in lastnem imenu iskreno čestitam.

Na zaključnem izpitu so prisostovali tudi predsednik GZ Radeče Rado Mrežar, poveljnik GZ Radeče Karl Klembas in namestnik poveljnika GZ Radeče Damjan Gomboc.Na koncu pa je GZ Radeče pogostila vse novopečene pripravnike in predavatelje z gasilsko malico.

Na koncu bi se rad zahvalil tudi vodstvu PGD Jagnjenica, ki so skrbeli za ogrevanje predavalnice, pogostitev in vso logistično podporo.

 
Besedilo in foto: vodja tečaja Leon Žlajpah GČ II.st
Share
Ostale novice iz Posavja