Gasilstvo

Občni zbor radeških gasilcev

PGD-Radee-novo-vodstvominČlanstvo PGD Radeče se je tradicionalno zbralo zadnjo soboto januarja na rednem letnem občnem zboru, na katerem so strnili delo minulega leta skozi posamezna poročila ter si zastavili načrtovane aktivnosti za leto 2018.

Z operativnega vidika so gasilci priskočili na pomoč v 15 primerih, na preventivnem področju pa izvajali požarno varovanje na dvanajstih prireditvah znotraj občine Radeče. Kljub temu, da je radeška operativna ekipa gasilcev najbolj strokovno usposobljena in kot taka tudi opravlja javno gasilsko službo na območju Radeč, pa je bila kot dolgotrajna težava izpostavljena minimalna opremljenost z intervencijskimi oblekami in opremo, zlasti glede na kategorizacijo društva.

Naslednja večja investicija, ki se je ob intervencijah pogosto izkazala kot nujno potrebna, je nabava nove gasilske avtocisterne, katero naj bi PGD Radeče realiziralo ob praznovanju 150-letnice delovanja.

Ker je letošnje leto tudi v gasilskih vrstah volilno, so radeški gasilci na svoji 146. skupščini na osnovi dela kandidacijske komisije, izbrali nove člane organov upravljanja. V obdobju 2018-2023 let bo tako društvu predsedoval Luka Suzić, za poveljnika je bil izbran Janez Sonc, soglasno potrjeni novi člani upravnega odbora pa Doroteja Jazbec, Andreja Pohar, Valentin Martinčič, Mustafa Mušinović, Marko Radulovič, Martin Simčič in Marjan Smrke. Disciplinsko komisijo sestavljajo Franc Titovšek, Marko Germ in Stanislav Zajec, ter namestnika Anton Kajič in Darja Kavšek.

Devet članov je v minulem letu napredovalo v višji čin, 10 jih je opravilo nove specializacije, podeljene pa so bile še plakete gasilskim veteranom (4), značke za dolgoletno delo v operativi in značke za dolgoletno delo.

Na zboru članov je bila podeljena zahvalna plaketa za uspešno dolgoletno delo, zdaj že nekdanjemu predsedniku, Francu Jamšku in nekdanjemu poveljniku, Francu Titovšku, slednji pa je ob tej priložnosti prejel tudi naziv častni poveljnik.

80 navzočih gasilcev in gostov sta pozdravila tudi župan Občine Radeče, Tomaž Režun, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, Matjaž Han in predsednik Gasilske zveze Radeče, Rado Mrežar, ter 17 predstavnikov gasilcev organizacij iz okolice Radeč, po končanem uradnem delu pa je sledila pogostitev z druženjem.

Share
Ostale novice iz Posavja