Gasilstvo

Gasilci oskrbeli krajane s 116m³ vode

Dostava-vode-pri-Marinki-Zorec-JelovoMedtem, ko vremenoslovci opozarjajo na možnost že petega letošnjega vročinskega vala, temu primerno ponekod zaradi pomanjkanja padavin usahne tudi nivo vodnih virov v zasebnih vodohramih. Gasilci so vse od začetka leta pa do danes pripeljali že 116 m³ vode enajstim različnim krajanom iz osmih naselij v občini Radeče.

Na osnovi evidentiranih podatkov je poveljnik PGD Radeče, Franci Titovšek, sporočil, da so gasilci osrednjega društva v občini prevoze vode izvajali z dvema gasilskima avtocisternama (GVC 24/50 in GVC 16/25), s katerima so oskrbeli deset različnih naročnikov iz sedmih naselij in jim dostavili skupno 102 500 l oziroma 102,5 m³ vode.

Ob tem je poudaril, da so se potrebe po dostavi vode izkazale v večji meri v pomladanskem času kot pa v trenutnem vročinskem in sušnem obdobju.

Kot je izpostavil vidno aktiven operativni član PGD Radeče, Janez Sonc, se pri izvajanju tovrstne pomoči srečujejo tudi s težavami. Največ jih je pri samem dostopu do vodohramov, ki so v veliki meri nekoliko odmaknjeni od glavnih cest in kjer je prometna infrastruktura slabše urejena, kar pomeni, da je zaradi ozkih in/ali strmih cest ter nizkega vejevja dostop do rezervoarjev nemalokrat otežen.

S praktičnega vidika si gasilci ob tem sami pomagajo, najpogosteje tako, da avtocisterno parkirajo na varen, stabilen del in enostavno razvijejo več cevi, bo pa kar nekaj nevšečnosti prihrani ob nabavi in nato uporabi novega gasilskega vozila (načrtovano ob 150-letnici PGD Radeče), ki bo bolj zmogljivo in z vidika tehnične opremljenosti prilagojeno sodobnim potrebam.

Sicer so krajanki s skupno 15 000l vode priskočili na pomoč tudi na območju Jagnjenice. Izvedli so tri dostave vode po 4500l, je sporočil poveljnik PGD Jagnjenica, Miran Dornik, medtem, ko PGD Svibno po besedah Aleša Perniška letos še ni bilo poklicano na pomoč glede dostave pitne vode. Prav tako oskrbe z vodo niso potrebovali na območju Vrhovega, je v imenu svojega matičnega gasilskega društva povedal Karl Klembas.

Na vprašanje Radeškega utripa, kakšno je sicer okvirno razmerje med javnim in zasebnim vodovodnim omrežjem, Robert Sonc iz JP Komunala Radeče odgovarja, da se »z vodo iz javnih vodovodov oskrbuje 75 do 80% prebivalcev občine Radeče«, kar drugače povedano pomeni, da 848 do 1060 občanov ob predhodni pridobitvi vodnega dovoljenja uporablja vodo iz lastnih virov.

 

Share
Ostale novice iz Posavja